Worko ble skapt etter et skifte på arbeidsmarkedet

Rundt 2010-2011 begynte arbeidsmarkedet å forandre seg fra å være arbeidsgivernes marked til arbeidstakernes. Flere og flere kom i arbeid og arbeidsledigheten ble stadig mindre. Dette førte til at kandidater gikk fra å være aktive arbeidssøkere til å bli mer passive – den kompetansen som tidligere var tilgjengelig, var ikke lenger til disposisjon, og andre underliggende faktorer som digitalisering, profesjonelle yrkesnettverk og en meget sterk global økonomisk utvikling gjorde at rekrutteringsmarkedet hadde forandret seg for alltid.

Nye utfordringer for å kunne rekruttere riktig

I forbindelse med dette gikk utfordringene i rekrutteringsarbeidet fra å være filter-, utvalgs- og seleksjonsorienterte til å dreie seg om å tiltrekke og til slutt ansette passive kandidater. Dette la vi merke til, og med disse nye forutsetningene oppstod ideen til Worko.

De rekrutteringsselskapene som da fantes og som fremdeles til en viss grad finnes på markedet, fortsetter å forholde seg til fortidens utfordringer med forretningsmodeller som ikke har utviklet seg siden de klassiske reklamene på 90-tallet. Dette observerte vi, og ut fra denne ideen skapte vi Worko.

I dag må man være betydelig mer strategisk og proaktiv for å håndtere utfordringene knyttet til levering av kompetanse.

Vi hjelper passive kandidater og firma med å bygge relasjoner som fører til vellykket rekruttering hver gang. Les mer om hvordan vi jobber med å rekruttere passive kandidater.

Rekrutteringsbyrået med fornøyde kunder

Vi jobber i dag med bransjeledende selskaper innenfor bransjene Bygg og IT/Teknologi. Worko har opp gjennom årene samarbeidet med hundrevis av bedrifter og andre organisasjoner. Resultatet er tusenvis av fremgangsrike rekrutteringer innen en rekke ulike bransjer. Her ser du noen av Workos mange venner. Gi oss gjerne beskjed hvis du ønsker kontakt med en av referansene.

En av Sveriges beste arbeidsplasser ifølge Great Place to Work

Workos virksomhet styres av den varemerkeplattformen som er blitt utarbeidet av eieren, ledelsen og medarbeiderne i fellesskap. Som en del av Team Worko har du stor innflytelse over byråets utvikling. Men også forpliktelser – du forventes å leve opp til Workos varemerke i alt du gjør, og etter beste evne bidra i våre ulike forbedringsprosjekter. Worko er en av Sveriges beste arbeidsplasser ifølge Great Place to Work.