Worko – det strategiske rekrutteringsbyrået innen IT- og byggebransjen   

Rekruttering innen IT og bygg krever en ekspertise. Når man rekrutterer spesialister med kompetansen innen IT og bygg, må man vite hvordan kandidatene opererer. Heldigvis har vi i Worko en solid tilnærming til rekruttering, som vi kombinerer med innsikt i bransjen og et stort nettverk av potensielle kandidater. Stol på vår ekspertise i rekruttering av IT-kompetanse og kompetansen innen bygg og anlegg. Vi skreddersyr, kvalifiserer og rekrutterer på dine vegne.

Hva er forskjellen på bemanning og rekruttering?

Forskjellen på bemanning og rekruttering ligger i hvilken motivasjon man har i ansettelsen. Bemanning er ofte kortsiktig, der man vil fylle et behov hurtigst mulig, mens rekruttering er en langsiktig prosess for å finne den personen med akkurat den kompetansen man trenger. I Worko sin tilnærming til rekruttering handler det om å rekruttere en kandidat som passer naturlig inn på din arbeidsplass. 

Hva betyr bemanning? 

Bemanning er en samlebetegnelse for å ansette medarbeidere og kompetanse fra et bemanningsbyrå. Mange bedrifter velger å jobbe med et bemanningsbyrå når de akutt har bruk for nye medarbeidere. 

Hva er rekruttering?

Rekruttering er i motsetning til bemanning en prosess for å tiltrekke og ansette den riktige medarbeideren med den rette kompetansen. Det er en langsiktig innsats, der bedrifter og rekrutteringsbyråer samarbeider om å finne og engasjere en ny kollega. Vi i Worko bidrar blant annet med kunnskap om rekruttering, og hjelper bedrifter med strategier for å tiltrekke den riktige kompetansen. 

Rekruttering sammen med Worko 

I vår rekrutteringsprosess sørger vi for gode prosedyrer og rutiner, inkludert oppfølging og kontinuerlig dialog, for å sikre at vi finner den rette kandidaten for deg. Vi ønsker at personen gir merverdi til hele virksomheten. For oss er hjertet av rekruttering å tilby deg den best kvalifiserte kandidaten, som besvarer og bemanner din mangel på kompetanse innen IT eller bygg. 

Et rekrutteringsbyrå du kan stole på 

Rekrutteringsprosessen vår omfatter alle trinn fra kartlegging av behov og ønsker til utvelgelse og ansettelse. Når du samarbeider med oss, støtter vi deg langs hele rekrutteringsprosessen. Vår prosedyre for rekruttering er basert på å bli kjent med din bedrift og ditt behov for kompetanse innen IT eller bygg. Vi kartlegger, rekrutterer og kvalifiserer kandidater, i tillegg til å rådgi deg om den best kvalifiserte personen. Worko er et rekrutteringsbyrå som ikke står på sidelinjen. Vi jobber aktivt for å sikre at din neste kollega gir merverdi til virksomheten. 

Vår tilnærming til rekruttering er strategisk og kompetansebasert 

Rekruttering bør være proaktiv. Strategisk kompetansetilførsel er grunnlaget for vår rekruttering, som innebærer at rekruttering bør være en kontinuerlig praksis. I stedet for å rekruttere stykkevis, bør du anse rekruttering som en konstant praksis. Det er en del av din forretningsplan. Når du alltid har et øye for rekruttering, vil det være enklere og raskere å finne den rette kandidaten når behovet melder seg.

Proaktiv rekruttering handler om å strategisk rekruttere de riktige kandidatene. Innen IT og bygg må man blant annet konkurrere med andre om den rette kompetansen. Dette betyr at du må tiltrekke kandidater, ved å fremheve dine styrker og positive sider. Strategisk rekruttering medfører økt oppmerksomhet rundt merkevarebygging, fordi rykte til bedriften din blir spredt bredt for å tiltrekke kandidater. Vi arbeider for å posisjonere deg som en attraktiv arbeidsplass mens vi rekrutterer, og sprer blant annet godene ved å arbeide sammen med deg. Rekruttering er derfor en investering i egen bedrift. Rekruttering går hånd i hånd med din suksess.

Ditt rekrutteringsbyrå innen IT og teknologi 

Når vi rekrutterer innen IT og teknologi tar vi bruk vårt store nettverk innen bransjen. Vi har innsikt i hvordan kandidater opererer og hvilke tendenser som finnes på markedet. Det er stor etterspørsel etter kompetanse, ettersom digitaliseringen spres dypere og dypere i samfunnet. De aller fleste virksomheter trenger kompetansen, og derfor rekrutterer vi sammen med deg for å finne de best kvalifiserte kandidatene. 

Rekrutteringsbyrået med innsikt i bygg- og anleggsbransjen 

Worko er ditt rekrutteringsbyrå innen bygg og anlegg. Vi har ekspertise innen rekruttering av bygg-kompetanse. Flere byer har mange byggeprosjekter som krever et bredt spenn av forskjellige kompetanser. Byggebransjen består av en rekke spesialister, der vi bruker vår innsikt i bransjen til å finne de aller beste kandidatene. 

Rekruttering av passive arbeidssøkere 

Både innen IT og bygg er de fleste kandidatene passivt arbeidssøkende, som innebærer at de allerede har en jobb. De er kun villige til å bytte jobb hvis de blir tilbudt noe bedre. Det er dessuten stor konkurranse om arbeidskraften, og kandidatene vet at de er høyt etterspurt. De krever derfor mye av sin potensielle arbeidsgiver. Strategisk kompetansetilførsel og vår overordnede rekrutteringsprosess er derfor gull verdt – vi rekrutterer proaktivt, vi posisjonerer deg som en attraktiv arbeidsplass og vi leter i hele landet etter den kandidaten som har kompetansen du ser etter.

Worko rekrutterer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 

Worko er et rekrutteringsbyrå med landsdekkende tilbud og tjenester. Vi er til stede i alle de største byene i Norge, hvor vi har opparbeidet oss et stort nettverk av potensielle kandidater innen både IT og bygg. Vi kjenner dessuten landskapet i både IT-bransjen og bygg- og anleggsbransjen, og vet hvem de dominerende spillerne er. 

Rekrutteringsbyrå i Oslo 

I Norges hovedstad er det mange byggeprosjekter og det er etterspørsel etter en rekke diverse spesialister. Rekruttering innen bygg og anlegg i Oslo er heldigvis effektivt sammen med oss. Hovedstaden er også på mange måter hovedsetet for digital utvikling i Norge. Sammen med Worko får du kjennskap til hvor kompetansen innen IT og teknologi gjemmer seg. IT-rekruttering i Oslo er pålitelig sammen med oss. 

Rekrutteringsbyrå i Bergen 

Vår rekrutteringsprosess fungerer glimrende i Bergen. Worko er ditt rekrutteringsbyrå innen IT i Bergen, der vi er til stede fra kartlegging til utvelgelse av kandidater. Bygg-rekruttering i Bergen er dessuten enklere sammen med oss, fordi vi jobber strategisk med utvelgelse av kandidater. 

Rekrutteringsbyrå i Trondheim 

Rekruttering i Trondheim og Trøndelag innen IT er fordelaktig, fordi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har sin hovedcampus i byen. Vi rekrutterer nærme de nyutdannede kandidatene, og har et overblikk over den aller beste kompetansen tilgjengelig. Rekruttering innen bygg og anlegg i Trondheim sammen med Worko er også velfungerende. 

Rekrutteringsbyrå i Stavanger 

Worko er rekrutteringsbyrået ditt i Stavanger innen IT og bygg. Vi er ikke begrenset av å rekruttere i de største byene. Vår innsats innen rekruttering er også landsdekkende. Hvis vi rekrutterer bygg-kompetanse i Stavanger, leter vi ikke kun i Stavanger etter den rette kandidaten. Vi overvåker hele landet og finner den personen som passer best, uansett hvor den befinner seg. 

Rekrutteringsbyrået med innsikt i IT og bygg 

Worko er det rette rekrutteringsbyrået for å ta imot ditt oppdrag. Vi tilbyr en unik tilnærming til rekruttering, der vi kombinerer innsikt i både IT- og byggebransjen med en strategisk og proaktiv rekrutteringspraksis. Vi utnytter både bransjekunnskap og et stort nettverk av potensielle kandidater for å rekruttere på effektiv måte. Vi bruker tid på å bli kjent med deg, kvalifisere kandidater og rekruttere de aller best kvalifiserte kandidatene. Sammen med oss kan du stole på vår ekspertise, der vi prioriterer å gjøre rekruttering til et av dine fokusområder. 

I Worko mener vi at gjennomtenkt rekruttering er nøkkelen til skalering av virksomheten. Dyktige medarbeidere er drivkraften bak suksess. Start samarbeidet i dag og la dette rekrutteringsbyrået virkeliggjøre dine ønsker for nye kompetanser innen IT og bygg.