Tips for hvordan du skaper en triveligere arbeidsplass

For å bli en attraktiv arbeidsgiver er en hyggelig arbeidsplass alfa omega. Hvis dine ansatte trives på jobben, øker sjansene for at de snakker varmt om arbeidsgiveren både under og etter ansettelsen. Men hvordan går du frem? I denne teksten gir vi deg tips om hvordan du kan forbedre arbeidsplassen i noen få enkle trinn, og dermed tiltrekke kandidater.

I dag er employer branding og employer excellence velkjente begreper. I alle situasjoner bør man bare strebe etter å være en attraktiv arbeidsgiver. Ved å jobbe med faktorer som får dine ansatte til å trives, vil dette føre til at ansatte sprer det gode omdømmet videre. Med andre ord, trivsel på arbeidsplassen er en viktig del av å forbedre og styrke din employer brand. På lang sikt hjelper det selskapet ditt med å tiltrekke seg og beholde sterk kompetanse.

Vi gir deg seks tips for å skape en triveligere arbeidsplass

  1. Et imøtekommende klima. Å være imøtekommende betyr ikke bare å gi en god introduksjon når en ny ansatt begynner på arbeidsplassen. Det gjelder også alt fra de små hverdagsdetaljene som at alle hilser på hverandre om morgenen og sjefen spør hvordan helgen har vært, til å være en åpen og inkluderende arbeidsgiver der alle ansatte føler seg trygge.
  2. Gi tid til innhenting. At grensene mellom arbeidsliv og fritid viskes ut, er en stor stressfaktor for mange. Det er viktig at de ansatte kan gå offline og koble bort jobben når de har fri, og at sjefer og arbeidsledere tillater at kollegene ikke er tilgjengelige 24/7. For eksempel, ved å unngå å ringe utenom arbeidstiden hvis det kan vente til dagen etter, og sørge for å planlegge på en slik måte at de har nok tid til å redusere stress.
  3. Skap trivsel. Studier viser at flere og flere jobbsøkere mener at trivsel på jobb, fordeler og et avslappet arbeidsmiljø veier tyngre enn lønns- og  karrieremuligheter. For eksempel god kaffe, en kaffepause for å belønne godt arbeid, og hyggelige miljøer.
  4. Vær åpen. Kommunikasjon er en viktig del av å få dine ansatte til å føle seg involvert og engasjert. En måte å gjøre arbeidsplassen mer transparent på, er å oppmuntre til samtaler og kommunikasjon mellom de ansatte, og at barrierene mellom de ulike avdelingene ikke føles altfor høye. Som sjef kan du også vise at du er sympatisk og at døren din alltid er åpen hvis dine ansatte har noe de trenger å snakke om. Sørg for å holde medarbeiderne dine informert når det skjer noe viktig som de kan ha interesse av å vite. Selvfølgelig er det også grenser for hvor transparent en arbeidsplass kan være, og det er viktig å respektere personvernet.
  5. Vis fleksibilitet. En moderne arbeidsplass må være fleksibel. Hvis det føles for firkantet og regulert på en arbeidsplass, sier det seg selv at det vil være vanskelig å trives. Kanskje finnes det måter å forenkle puslespillet på slik at de ansatte vil trives, ved å gi dem fleksibilitet med hensyn til hvor de kan jobbe, og når de kan komme og gå i løpet av arbeidsdagen, så lenge de når sine mål og leverer resultatene som forventes av dem i tide.
  6. Gode intervjuer. Bedrifter bruker ofte mye tid og ressurser på rekrutteringsarrangementer, karrieresider og sosiale mediekanaler, men ikke glem det vanligste stedet du møter kandidater – det første intervjuet! Sørg for at alle kandidater som inviteres til intervju får et godt inntrykk av din bedrift, ettersom kandidatenes erfaring med arbeidsgiveren lett spres videre til andre.

Worko hjelper bedriften din med å gjennomføre bedre intervjuer og dermed styrke bedriftens employer brand. Kontakt oss for å finne ut mer!