Tenk på dette når du kjøper rekruttering

Det har blitt vanskeligere å kjøpe tjenester og produkter knyttet til rekruttering. I dag finnes det en jungel av rekrutteringsselskaper, og alle er størst og best, men også mer eller mindre nisjebaserte. Til tross for at vi denne jungelen er litt partisk, så prøver vi i denne artikkelen med erfaring fra selgersiden å veilede dere med å finne riktig partner.

Hvilke utfordringer har dere i dag?

Begynn med å finne ut hvilke utfordringer dere har i dag knyttet til rekruttering. Nedenfor lister vi opp noen av de vanligste utfordringene som kundene våre har

  • Øke innstrømmingen av kvalifiserte kandidater
  • Redusere bortfallet av de riktige kandidatene under rekrutteringsprosessen
  • Vi kontakter for få kandidater til å nå våre rekrutteringsmål.
  • Ansette bedre personer
  • Vi rekrutter stykkevis og ikke koblet til årets totale rekrutteringsbehov

Hvis dere vet dette blir det lettere å avgjøre hva dere faktisk trenger å kjøpe, og hva som dere best løser på egen hånd. Bedøm deretter hvor godt deres partner passer til hvert punkt dere identifiserer.

Hvilke pågående rekrutteringsprosjekter vil kunne komme i konflikt med deres fremtidige leveranse?

Undersøk om det kan være slik at deres fremtidige leveranse for rekrutteringsselskapet kan hemmes av andre allerede påbegynte prosjekter.

Det er vanligvis positivt og betryggende at eksisterende kunder har samme organisasjon som dere, men for enkelte bransjer kan det faktisk ha negativ påvirkning på rekrutteringsprosessen. Av erfaring vet vi at det er svært vanskelig å levere bedre enn forventet til våre oppdragsgivere hvis vi har prosjekter der vi leter etter samme kompetanse til lignende selskaper med hensyn til størrelse, plasseringssted og den delen av bransjen dere befinner dere i.

Denne effekten blir også vanskeligere ut fra to dimensjoner. Dere risikerer å bli snytt for riktige kandidater som går til en konkurrent – men rekrutteringsselskapet kan heller ikke bearbeide kandidater til å velge den aktuelle kunden.

Kvalitetssikre kandidater og tiltrekke kandidater

Deres neste rekrutteringspartner vet at det kreves etablerte prosesser for delvis å løse de utfordringene som er knyttet kvalifisering av kandidater, men også de utfordringene som er knyttet til å tiltrekke seg riktig kompetanse. Her kan vi være så friske at vi fraråder dere fra å kjøpe tjenester fra rekrutteringsselskaper som legger alle eggene i rekrutteringsmarkedsføringskurven (langt ord 😊). Det finnes en svært liten andel selskaper som har så sterke employer brands som gjør at de helt og holdent kan basere seg på rekrutteringsmarkedsføring, til og med Google og Spotify som ofte beskrives som selskaper som alle vil jobbe for, har stoler som er vanskelige å fylle. Finn derfor ut hvordan fremtidige partnere kommer til å løse de sentrale utfordringene rundt det å få ut riktig budskap og kommunikasjon om dere. Dette er et helt avgjørende trinn. Denne dialogen bør innledes før dere skriver under avtalen – slik at dere på forhånd kan ta stilling til om dere tror på pitchen om deres selskap, avdeling og kultur på forhånd. Tenk også på at kvalitetssikrende aktiviteter og tiltrekkende aktiviteter ikke alltid går hånd i hånd – still alltid krav til at aktivitetene som utføres for tiltrekke og kvalitetssikre kjennes logiske ut fra en kandidats perspektiv

Legg mye rekruttering til samme sted

Hvis rekrutteringsselskapet du jobber med har riktige prosesser og arbeidsmetoder, så finnes det store fordeler med å handle mye rekruttering fra samme leverandør. Dette er på grunn av att de fleste kandidatene som kontaktes av rekrutterere uttrykker ønske om å høre fra dem igjen i fremtiden. Det gjelder altså å ha en strategisk og langsiktig partner, som forstår verdien av å bygge kunders rekrutteringspipe – timingen er i særklasse den viktigste faktoren for kandidater ved et jobbskifte. Når dette arbeidet utføres på riktig måte så akkumuleres store mengder feedbackdata som genererer en rekrutteringspipe som inneholder deres fremtidige arbeidskandidater. Dette muliggjør deres rekruttering i dag og i morgen.

Les mer om hvordan vårt tilbud Strategisk kompetanselevering hjelper dere til proaktivitet og fremgang innen rekruttering.