Systemutvikler

Worko har lang erfaring med å rekruttere systemutviklere. Fremgangen innen digitalisering har ført til et stort underskudd på systemutviklere på markedet. Den største utfordringen for våre kunder er å finne de riktige kandidatene når det er behov for dem. De siste årene har vi ansatt hundrevis av systemutviklere for konsulentselskaper, produktselskaper og IT-avdelinger.

Vi er et rekrutteringsfirma som kan rekruttering av utviklere

Worko har kontinuerlig kontakt med systemutviklere som jobber på prosjektbasis, og hver dag kartlegger vi når kandidatene er ferdige med prosjektene sine. Tilgangen til denne informasjonen er det som forenkler arbeidet jo lenger vi jobber med hvert kundeoppdrag.

Dyktige systemutviklere er ekstremt ettertraktede og ofte leie av å bli innkalt til prosjekter som er uinteressante for dem. De vil ha tekniske utfordringer og være en del av en spennende reise som de opplever som meningsfull. Ved å formidle dine styrker som arbeidsgiver, prosjektene dine, hvilke problemer du løser daglig, skaper du et budskap som appellerer til systemutviklere. Derfor er Worko i stand til å rekruttere de skarpeste utviklerne.

I et arbeidsmarked som i stadig større grad tilhører arbeidstakeren, blir det ekstra viktig å jobbe med proaktiv rekruttering. Å skaffe en kontinuerlig tilstrømning av interesserte og kvalifiserte kandidater letter rekruttering både i dag og i fremtiden og gir kunden en fleksibilitet som tradisjonelle rekrutterere ikke kan tilby.

Worko kommuniserer på riktig nivå med utviklere, og ved hver kontakt finner vi ut når et jobbskifte er relevant for dem. Det betyr at vi holder et godt øye med hvem som er tilgjengelig og åpen for et bytte av arbeidsgiver. Vår erfaring har gitt oss kunnskap om hva utviklere vil vite og høre for å gå på et første intervju. Ettersom det er stor kunnskapsforskjell mellom generalister og systemutviklere, fungerer Worko som et mellomledd som gjør at begge sider forstår hverandre. Vi gir systemutviklere den bakgrunnen de ønsker rundt de tekniske utfordringene og potensialet som et prosjekt har, og finner dermed frem til det riktige talentet på vegne av kunden.