Strategisk kompetansetilførsel

Kompetanselevering er et veldokumentert og utbredt problem for de fleste virksomheter i dag. Det som tidligere var en utfordring knyttet til seleksjon og filtrering, med flere søknader for hver utlyste stilling, gikk vanligvis som et selvspillende piano.

  • Vi matcher deres årlige kompetansebehov
  • Unngå stress ved at du alltid har kontakt med kandidater
  • Rekrutter de beste, ikke bare de som er tilgjengelige der og da

Bli proaktiv med rekruttering:

Tidligere løste man rekrutteringsbehov reaktivt med et godt resultat. I dag kjenner mange sjefer seg igjen i en virkelighet der de sitter med akutte rekrutteringsbehov til tross for at man allerede under budsjettarbeidet kjente til nøkkeltallene for både vekst og personalutskiftning. Dette fører til unødvendig stress og øker risikoen for feilrekrutteringer.

Workos proaktive rekrutteringstjeneste innebærer at du fortløpende møter kandidater der vi allerede har kartlagt tilgjengeligheten og sikret kompetansenivået. Målet er å bygge en aktiv rekrutteringsløsning rundt din bedrift, avdeling eller forretningsområde. Vår løsning Strategisk levering av kompetanse sørger for samsvar mellom deres årlige rekrutteringsbehov og deres strategiske leveringsplan for kompetanse.

Vi matcher deres årlige kompetansebehov

Vi gjennomfører en strategisk diskusjon med hver oppdragsgiver, hvor vi blant annet diskuterer prosjekt, levering, eventuelle endringer i firmaet, forretningsområdet eller avdelingen. Dette kobles til hvilke kompetanseområder og roller som trenges for å sikre fremgang for hele virksomhetsåret. Når vi har dannet et helhetsbilde av deres behov, bemanner vi opp prosjektet, planlegger aktiviteter og beregner tidsforbruk. Dette sikrer at rekrutteringen påbegynnes og fullføres til rett tid.

Intervju en person per måned i stedet for 12 personer på en måned

Alle organisasjoner kan havne i den situasjonen at man trenger å hente inn personale på kort varsel. Dette fører ofte til ansettelse under tidspress og kan kun velge blant de kandidatene som er ledige akkurat nå, i stedet for å ansette den som faktisk er best egnet for jobben.

I stedet for å starte en rekrutteringsprosess når behovet melder seg, hjelper vi våre kunder til å være mer strategiske i sin rekruttering. Etter ti år i bransjen vet vi at det er bedre å gjøre ett intervju per måned i ett år sammenlignet med å gjøre tolv intervjuer på en måned. Vi kaller det strategisk kompetanseforsyning.

Rekrutter kandidatene som egner seg best, og ikke bare de som er tilgjengelige der og da!

Når våre kunder konstaterer et rekrutteringsbehov, skal det allerede finnes kandidater som har dem på radaren sin. Derfor tror vi på en annerledes arbeidsmåte – vi bygger rekrutteringsløsninger ved at vi proaktivt kontakter kandidater. Dette fører til at vi i månedsvis leverer intervjuklare kandidater for dere og samtidig sikrer deres fremtidige rekrutteringsbehov. Med denne angrepsmåten får dere alltid interessante kandidater raskere.