Støtte under hele rekrutteringsprosessen

På det gamle arbeidsmarkedet takket som regel alltid kandidaten ja til et jobbtilbud. På det nye arbeidsmarkedet møter arbeidsgiverne helt andre forutsetninger.

Worko støtter dere under hele rekrutteringsprosessen

  • Rådgivning og coaching som gjør dere til kandidatenes neste arbeidsgiver
  • Hjelper dere med å få og bruke strukturert feedback fra kandidater

Kravene til fordeler, lønn, utviklingsmuligheter og ansettelsesforhold fortsetter å øke. Våre tjenester hjelper deg med å unngå at du ikke kommer helt i mål med nettopp den kandidaten som du vurderer høyest. Dette fører til at dere oftere rekrutterer de rette kandidatene, og til mindre bortfall fra rekrutteringsprosessen.

Rådgivning og coaching som gjør dere til kandidatenes neste arbeidsgiver

Ettersom vi er en tredjepart for dere, får vi den informasjonen som dere ikke får, men som er viktig for at dere skal komme dere hele veien frem til ansettelse. Når vi jobber langsiktig med våre kunders strategiske levering av kompetanse, er denne støtten alltid inkludert. Informasjonen hjelper dere med å: fortsette å være en attraktiv arbeidsgiver, justere innholdet i intervjuene basert på kandidatenes interesser, og øke ansettelsen av de rette menneskene.

Vi hjelper dere med å innhente og benytte strukturert feedback fra kandidater

Vi tilbyr dere å innhente strukturert feedback fra kandidater. Dette gir dere innsikt i hvordan kandidatene oppfatter dere og gjør at dere i større grad tiltrekker dere og til slutt ansetter passive kandidater. Våre data viser at det er en sammenheng mellom god kandidatopplevelse og organisk vekst. Ta kontroll over denne informasjonen og bruk den til å utvikle en stadig bedre rekrutteringsprosess.

Slik har hjulpet andre

Økt bygging, men mangel på kompetanse

Rambøll og deres byggavdeling fikk stadige henvendelser fra kunder, men manglet den nødvendige kompetansen. I perioden mellom 2015 og frem til i dag har det vært et sterkt marked for teknologikonsulenter. Det var stor etterspørsel etter bygg- og anleggstjenester fra private og offentlige kunder ettersom boliger, næringseiendommer og industrier måtte bygges i høyt tempo for… Read more

Bouvet samarbeider med Worko for å nå de skarpeste kandidatene

Etterspørselen etter kompetanse innen IT er stor – samtidig som de beste talentene vanligvis allerede er i gode og trygge jobber. IT-konsulentselskapet Bouvet samarbeider med Worko for å tiltrekke seg de beste kandidatene ved hjelp av proaktiv rekruttering. Les vår suksesshistorie sammen her. – IT-kompetanse er en arbeidskraft som er svært attraktiv, og vi konkurrerer… Read more

I 2018 bestemte West Code seg for å investere i vekst

Da dialogen ble innledet, hadde West Code samarbeidet med andre aktører. Da West Code og Worko kom i kontakt med hverandre, hadde West Code tidligere jobbet med andre aktører i rekrutteringsbransjen. Kandidatene som tidligere ble levert av andre aktører i bransjen, hadde imidlertid ikke riktig kompetansenivå. Da Worko ble ansatt, ble det tatt en ny… Read more