Større risiko for teknologiselskaper etter markedssvingninger

Hvordan gå med overskudd til tross for pandemien, inflasjonen og geopolitiske hendelser.

I en verden etter pandemien vil IT og teknologi fortsette å vokse i takt med digitaliseringen av økonomien. Risikoen har imidlertid økt med større svingninger i det globale handelsmarkedet på grunn av geopolitiske hendelser.

Pågående handelskonflikter, regulatoriske endringer og statlig innsats for å beskytte eller insentivere høyteknologisk aktivitet har også innvirkning. Selskapene må være klare over at implementering av nye forskrifter kan omforme markedene over natten.

Å handle på en eller flere av følgende måter kan hjelpe teknologiselskaper med å dra nytte av muligheten for vekst, og orientere seg i risikoene og volatiliteten i dagens svingende marked.

1. Tiltrekke og beholde en motivert arbeidsstyrke i et hybrid arbeidsmiljø

Å finne de rette talentene har alltid vært et stort problem i teknologisektoren, men pandemien har økt behovet for å løse dette problemet. Bedrifter som investerer i fremtidig vekst, trenger ingeniører i sine forskningssentre og selgere for å styrke sine salgsforutsetninger. De fleste teknologiselskaper snakker for tiden om en faset og delvis retur til kontoret fordi de prøver å balansere behovene og preferansene til en moderne arbeidsstyrke med kostnadene.

Undersøkelser viser at 9 av 10 ansatte krever fleksibilitet i hvor de jobber og når de jobber, og at de er villige til å slutte hvis de ikke får det. Men selv om de ansatte mestrer å jobbe hjemmefra, byr hybridmodellen på nye utfordringer knyttet til medarbeidererfaring og kultur. Arbeidsgivere må løse puslespillet med å optimalisere fordeler og fleksibilitet for å lage en pakke som tiltrekker seg og beholder de beste talentene.

Konkurransen om nyutdannede innen IT og teknologi har aldri vært større. For å ha riktig teknisk personell på plass i tide, er det derfor viktig å ligge ett skritt foran i rekrutteringen. Den beste måten å rekruttere kompetente medarbeidere på er å samle interessante kandidater og holde dialogen i gang allerede før behovet oppstår. Se hvordan Worko kan hjelpe deg med å nå de rette personene proaktivt gjennom strategisk kompetanseforsyning.

2. Reduser risikoen i leverandørkjeden for å sikre kontinuitet i virksomheten

Leverandørkjedene har blitt satt under et enormt press med markedsvolatilitet og geopolitiske hendelser. To store flaskehalser for teknologiselskaper de siste månedene har vært logistikk og tilgjengeligheten av komponenter. Selv om disse problemene bare er midlertidige, har noen selskaper klart seg bedre enn andre.

Teknologiselskaper må nøye gjennomgå risikoen i leverandørkjedene sine, helt fra leverandørenes leverandører og ned til kundenes kunder. Ulike risikoprofiler i leverandørkjeden krever ulike retningslinjer rundt lager- og kjøpskontrakter.

Logistikkproblemer kan føre til endringer i foretrukne produksjons- og distribusjonsfotavtrykk. Synlighet i sanntid vil bidra til å identifisere flaskehalser på et tidlig stadium, mens ny teknologi som digitale tvillinger og 3D-utskrift kan redusere graden av forstyrrelser.

3. Bring sikkerhet inn i utformingen av nye aktiviteter

Betydningen av datasikkerhet og personvern har vokst eksponentielt under pandemien. Mer virksomhet utføres nå på nettet, men enda viktigere er det at et betydelig antall selskaper har endret IT-strukturer og prosesser som svar på pandemien uten å vurdere cybersikkerhet på forhånd. Dette har ført til en økning i forstyrrende angrep og bidratt til bekymringer om å kunne overholde regelverket.

For å gjøre personvern til en drivkraft og unngå store forstyrrelser, bør teknologiselskaper integrere sikkerhet og personvern i utformingen av nye aktiviteter. Det gjelder blant annet å tilpasse datasikkerhet etter forretningsmål, gjennomgå talentprofilene som trengs for å gjøre det, og inkludere cyberteamet i oppstartsfasen av nye prosjekter.

4. Gå foran som et godt eksempel i miljø, sosiale spørsmål og styring for å styrke relasjonene med interessenter

Teknologiselskaper har tradisjonelt fokusert på miljømessig bærekraft, men interessentene forventer nå mer av selskapene. Forbrukerne forventer i økende grad at selskapene skaper positive sosiale og miljømessige resultater. Ansatte ønsker å gjøre en meningsfull forskjell. Investorer krever bærekraftige investeringsalternativer. Og bedriftskunder ser til sektoren for å implementere ny teknologi for å hjelpe dem med å oppnå sine egne bærekraftige resultater.

Teknologiselskaper bør derfor gå foran som et godt eksempel, samhandle med sine interessenter og utvikle et langsiktig verdiforslag. Dette omfatter miljømessige og sosiale forpliktelser støttet av organisatoriske endringer, åpenhet og rapportering om relevante nøkkeltall.

5. Gå fra engangslisenser til abonnementstjenester

Under pandemien har vi sett at forbruksbaserte forretningsmodeller ga bedre beskyttelse mot økonomisk volatilitet og en høyere verdsettelse fra investorer enn tradisjonelle engangsbetalinger. Ettersom kunder i økende grad foretrekker fleksibiliteten ved skybaserte tjenester og programvare, forventes abonnementsbetalinger å erstatte tradisjonelle lisensbetalinger i et raskt tempo de neste fem årene.

For å tilrettelegge for denne endringen må selskaper omdanne salgsorganisasjonen, endre prisverktøyene sine, ta i bruk nye insentivsystemer, spore ulike ytelsesindikatorer og tilpasse sine større virksomhetsprosesser. Dette er ikke en enkel overgang, men det vil lønne seg i form av tilbakevendende inntekter, mer tid til å bygge kunderelasjoner og muligheten til å generere høyere inntekter per bruker fra kryssalg og videresalg.

6. Samkjøre skatteorganisasjon med digitale forretningsmodeller

IT-sektoren har i økende grad blitt et sentralt mål for endringer i lovgivning og beskatning over hele verden. Myndighetene ønsker å flytte skattegrunnlaget for å hente mer verdi fra den økende andelen som digitale tjenester bidrar med til økonomien.

Brå og plutselige endringer skyldes handelskonflikter og regjeringer som ønsker å styrke eller beskytte sine viktigste næringer, som ofte inkluderer IT-segmentene. Med sitt store internasjonale fotavtrykk og store base av materielle og immaterielle eiendeler, trenger teknologiselskaper en robust tilnærming til beskatning og global handel, bygd på sanntidsinnsikt, tidlig planlegging og en fleksibel driftsmodell.

7. Effektiviser driften for å øke smidigheten

Pandemien har utsatt verden for et nytt nivå av volatilitet og økonomisk usikkerhet. Kundepreferanser kan endres over natten, noe som forårsaker store svingninger i etterspørselen, spesielt i IT-sektoren.

For å opprettholde et konkurransefortrinn må teknologiselskaper tilpasse smidigheten i driften etter de fremtidige nivåene av volatilitet i virksomheten. De kan oppnå dette ved å forenkle organisasjonen, effektivisere forretningsprosessene og utnytte skyfunksjoner, dataanalyse og automatiseringsverktøy.

8. Få tillit hos kundene for å drive digitalt engasjement

For digitale bedrifter er det viktig med tillit, fordi det driver kundene til å besøke, samhandle og dele dataene som trengs for å skape en bedrift og øke veksten. Og med alternativer bare et klikk unna, kan mangel på tillit sende kundene til andre steder på et øyeblikk.

Forskning har vist at de viktigste faktorene for tillit – eller mistillit – er sikkerhet, åpenhet, etikk, innhold og overholdelse av forskrifter. For å fortjene tillit må selskaper prioritere beskyttelsen av kundedata og ha klare retningslinjer for hvordan de skal håndtere problemer som falskt innhold, misbruk på nettet og diskriminering. De må etablere en digital tillitsstrategi som inneholder alle aspektene av tillit.

9. Forbered deg på 5G

Utrullingen av 5G driver inntektene over hele teknologisektoren, ettersom bransjen forbereder seg på en omfattende implementering. Mange selskaper er mer interessert i 5G nå enn før den globale pandemien. Det er ikke bare en ny tilkoblingsstandard. Det vil endre måten objekter og enheter samhandler på, og hvordan dataanalyse og maskinlæring kan forbedre logistikken, omforme kundeinteraksjon eller identifisere flaskehalser i forsyningskjeden. Tre av fire selskaper tror at 5G vil bli integrert i deres virksomhetsprosesser de neste fem årene. For at det skal skje, må teknologiselskapene forberede seg og legge planer for hvordan det skal innføres, for å holde seg ett skritt foran konkurrentene.