Snart er det tid for den årlige arbeidsmiljøuken – har du tenkt på arbeidsmiljøet ditt?

Den europeiske arbeidsmiljøuken, som setter søkelyset på hvor sunne arbeidsmiljøene våre er, begynner mandag den 25. oktober i år. Det er en glimrende anledning til å tenke over arbeidsmiljøet på din arbeidsplass og gjennomføre viktige endringer som hjelper deg med å beholde og tiltrekke ansatte.

Et stort problem på mange arbeidsplasser i dag er belastningsskader

Omtrent tre av fem arbeidstakere i EU oppgir at de har jobbrelaterte belastningsskader. Byggebransjen er ikke noe unntak, tvert imot. En fersk medlemsundersøkelse fra Byggnads avdekket store mangler fra arbeidsgivere når det gjaldt formidling av hvordan man unngår belastningsskader. Mer enn 9 av 10 bygningsarbeidere sier de har opplevd ergonomiske plager i jobbsammenheng.

Belastningsskader kan for eksempel være funksjonsnedsetninger i kroppsstrukturer som muskler, ledd og sener som forårsakes eller forverres av arbeidsoppgavene eller arbeidsmiljøet du er i. Smerter i rygg, hender, håndledd, skuldre og armer er vanlig. Langvarig smerte og omfattende problemer knyttet til arbeidsmiljøet påvirker livskvaliteten og arbeidsevnen til de berørte, og er en av de vanligste årsakene til sykefravær og tidlig pensjon.

På lang sikt har det negativ innvirkning på lønnsomheten i selskaper og samfunnets økonomi som helhet. Det er derfor av største betydning at arbeidsgivere vet om disse problemene, reflekterer over arbeidsmiljøet og tilbyr støtte og veiledning for både å forebygge og håndtere problemene.

Sjekkliste for risikovurdering

  • Er det nok ergonomiske hjelpemidler som bidrar til en sunnere arbeidsstilling og reduserer risikoen for belastningsskader?
  • Planlegges arbeidet på en måte der den ansatte får en variasjon mellom ulike typer belastning og reduserer mengden gjentatt arbeid?
  • Er det mulig å begrense mengden tungt kroppsarbeid for å unngå slitasje?
  • Se over mengden støy og vibrasjoner – er det innenfor rimelige nivåer, eller er det fare for at det kan føre til skade?

Viktig for å tiltrekke seg kompetanse

Å kunne tilby et bærekraftig og sunt arbeidsliv er avgjørende for å tiltrekke seg kandidater og beholde dem. Kandidater som synes bransjen er for slitsom og risikabel, vil etter hvert se etter jobber i andre yrker eller i verste fall bli sykmeldt. Risikoen for skade kan også virke avskrekkende og føre til at færre mennesker tør å utdanne seg til bygningsarbeidere og søke jobb i bransjen.

Mange bedrifter forstår disse problemene fullt ut, og har en solid arbeidsmiljøinnsats på plass for å minimere risiko. Vårt syn er imidlertid at det dessverre finnes selskaper som ikke klarer å formidle dette under rekrutteringsprosessen og i intervjuer med kandidatene, noe som gjør det vanskeligere for dem å rekruttere kandidater. Vi i rekrutteringsselskapet Worko hjelper deg ved å gi tilbakemelding om kandidatenes opplevelse av deg som arbeidsgiver og rekrutteringsprosessen generelt – data som øker dine muligheter til å rekruttere flere og bedre kandidater.