Slik holder du førstegangsintervjuer som en attraktiv arbeidsgiver

I dag er employer branding og employer excellence etablerte begrep. Man skal rett og slett strebe etter å være en attraktiv arbeidsgiver i hver eneste situasjon. Det legges ned tid og ressurser på rekrutteringsevenementer, karrieresider og sosiale medier, men ikke glem de vanligste forumene der dere treffer kandidater – de første intervjuene deres!

Vi er bevisste på at dette er en annen måte å tenke rundt et førstegangsintervju på. Strukturen har vi jobbet frem gjennom å samle informasjon fra flere hundre intervjuoppfølgingssamtaler som vi gjør sammen med kundene våre.

Noen av våre dyktigste kunder blir aldri valgt bort eller avvist av kandidatene når det er tid for booke andre- eller tredjegangsintervjuer så copy with pride! 😊

Presenter deg selv og bedriften, hvorfor du velger å jobbe her – bruk tid på etablere en relasjon i begynnelsen av intervjuet.

Dere er på vei til å bli kollegaer, det er grunnen til at dere møtes. Mange førstegangsintervjuer har fremdeles en alt for tradisjonell agenda – kandidater og rekrutterende ledere / HR-ansvarlige treffes og man begynner å stille spørsmål i en retning.

I en undersøkelse vi nylig gjennomførte så synes majoriteten av kandidatene at intervjuer er for formelle.

Selvfølgelig skal man bedømme en kandidat under rekrutteringsprosessen, men vår erfaring er at kandidater som granskes for tidlig i en prosess ofte kjenner seg trengt inn i et hjørne, og velger derfor å avslutte rekrutteringsprosessen.

Finn ut hva kandidatens behov er og hvilke krav kandidaten stiller til sin arbeidsgiver!

På samme måte som i alle slags nye relasjoner er det viktig at man forstår den andre parten. Dette er også en bra fremgangsmåte for å finne ut mellom linjene om denne personen er en culture fit eller culture add[Länka till frågor och svar].

Still spørsmål om hvilke krav kandidaten har til deg som kollega eller leder, dere som organisasjon, ta notater og forbered spørsmål til det andre – granskende intervjuet. Dere fremstilles som sympatiske og moderne – dere vet at kandidater også gransker dere.

Ikke fall i bedømmelsesfellen under det første intervjuet.

Kravene til rekrutteringsprosessen er endret. Før vi landet på kandidatens arbeidsmarked med passive arbeidssøkere, så var prosessens eneste formål å tynne ut, granske og sikte ut.

I dag må den i tillegg til det nevnte også skape en interesse som er tilstrekkelig sterk for at kandidaten skal ville gjennomføre samtlige trinn. Ved å fokusere på å ikke bedømme kandidater under ett første intervju går mer tid og energi til å etablere denne interessen, samt sørge for en positiv kandidatopplevelse.

Målet med et første intervju er å få flere møter med kandidaten. Vår kunde, dere eller kandidaten, kan jo på en time avgjøre om dere passer for hverandre. Det man ønsker å oppnå er ganske enkelt å bygge en relasjon, skape interesse og finne ut hva kandidatens behov er.

Vi anbefaler også alltid at man booker intervju nummer to under det pågående møtet, dette korter ned prosessen og et intervju nummer to kan alltid kanselleres senere uten at dette føles ukomfortabelt for noen av partene.