Slik fungerer et samarbeid med Worko

For å sikre fremgang ved hvert oppdrag følger Worko en veletablert prosedyre. Vår prosedyre er utarbeidet med tanke på å tiltrekke, kvalifisere og til slutt ansette passive kandidater – kandidatene som ikke søker jobb aktivt

  • Workshop: Strategisk diskusjon om behov samt analyse av deres bedrift og employer brand
  • Kartlegging: Vi er der hvor kandidatene er, og vi har bygd opp nettverket vårt kontinuerlig siden 2011
  • Search: Vi kontakter alltid relevante kandidater og sørger for å behandle dem på deres premisser
  • Fortløpende tilbakemelding: Vi synliggjør vårt arbeid og våre resultater på en profesjonell og trygg måte
  • Worko Qualification: Vi kvalifiserer kandidater på en unik måte, og kun de beste blir innkalt til intervju
  • Oppsett av intervjuer: Vi avtaler intervjuene og opptrer alltid med taushetsplikt – for begge partenes beste
  • Gjennomføring av intervjuer: Dere holder selve intervjuene og kan ved behov be om hjelp fra Worko
  • Rådgivning og oppfølging av intervju: Vi handler alltid i både kandidatens og arbeidsgiverens interesse. Vi sørger for at rekrutteringsprosessen blir så smidig som mulig