Innledning

Som kandidat hos Worko AB vil vi at du skal ha kunnskap om og føler deg trygg på hvordan vi behandler og håndterer dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen (GDPR).

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan Worko AB samler inn, behandler og lagrer dine personopplysninger samt andre dokumenter når du som kandidat sender inn din CV til oss. Formålet er at du enkelt skal kunne utøve dine rettigheter.

Personopplysningsansvarlig

Worko AB, org.nr 556842-0755, Sankt Eriksgatan 113, 113 43 Stockholm, er personopplysningsansvarlig for at dine personopplysninger som samles inn og behandles i samsvar med vårt rekrutteringsarbeid, håndteres på en korrekt og sikker måte i overensstemmelse med gjeldende regelverk.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger

Vi innhenter og behandler dine personopplysninger for vår forretningsvirksomhets behov. Formålet med lagringen er å identifisere din kompetanse som kandidat og matche den sammen med de oppdragene som Worko AB jobber med for sine oppdragsgivere.

Personopplysninger som vi behandler

Personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å identifisere en spesifikk person. Vi samler inn og lagrer de opplysningene som du som kandidat har oppgitt til oss i forbindelse med at du tar kontakt med oss for en aktuell tjeneste/tjenester.

Ved søknad samler Worko AB inn personopplysninger som navn, e-postadresse og telefonnummer, samt de filene du velger å sende oss i form av CV, personlig brev og andre dokumenter av typen karakterutstkrifter og dokumentasjon på utdannelse.

Sensitive personopplysninger som alder, etnisk opphav, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, medlemskap i en fagforening, helse, opplysninger som seksualliv eller seksuell legning, genetiske opplysninger og biometriske opplysninger som entydig identifiserer en person, samles ikke inn av Worko AB. Dersom du har gitt oss sensitive opplysninger på eget initiativ, samtykker du spesifikt til at disse personopplysningene behandles på de vilkår som fremgår av disse retningslinjene for personvern. Worko AB fraråder deg å oppgi sensitive personopplysninger og andre personopplysninger som ikke er av betydning for rekrutteringen.

Juridisk grunnlag for behandling av dine personopplysninger

Behandlingen av dine personopplysninger gjøres på grunnlag av ditt samtykke. Hvis du ikke oppgir dine opplysninger eller ikke samtykker til å registreres i vår kandidatdatabase, har vi ikke muligheten til å lagre dine opplysninger og matche din profil opp mot ledige tjenester. Du har rett til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke (se nedenfor under ”Dine rettigheter”).

Hvordan vi bruker dine personopplysninger

Vi bruker dine personopplysninger med det formål å koble din kompetanse sammen med de oppdragene vi arbeider med. Dette innebærer kobling opp mot pågående oppdrag. Hvis det blir aktuelt å presentere deg som kandidat til en oppdragsgiver, vil Worko AB, i enighet med deg, sende dine opplysninger som beskrevet ovenfor via e-post til oppdragsgiveren. Dine opplysninger vil bare utleveres til relevante personer.

Våre oppdragsgivere plikter å behandle informasjonen i henhold til disse retningslinjene for personvern og gjeldende personvernforordning, og med streng taushetsplikt. Før ethvert rekrutteringsoppdrag opprettes en avtale mellom Worko AB og oppdragsgiveren, hvor det fremgår at oppdragsgiveren bare kan lagre personopplysninger så lenge det er nødvendig for gjennomføring av oppdraget. Hvis du ikke blir en aktuell kandidat for den aktuelle tjenesten, blir dine personopplysninger slettet hos vår kunde etter avsluttet oppdrag.

Slik beskytter vi dine personopplysninger

Vi iverksetter de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som kreves for å sikre at dine personopplysninger ikke skal manipuleres, mistes eller ødelegges, og for at de ikke skal være tilgjengelige for uvedkommende.

Vi benytter bare underleverandører som vi har inngått skriftlig avtale med når vi behandler dine personopplysninger. Dette forutsetter at opplysningene beskyttes og behandles konfidensielt.

Lagringstid

Worko AB lagrer dine opplysninger i maksimalt 36 måneder fra vi kontakter deg. Du kan når som helst gi beskjed om at du ikke ønsker å stå oppført i vår kandidatdatabase (se nedenfor under ”Dine rettigheter”). Etter at du har trukket tilbake ditt samtykke, vil vi ikke lenger lagre dine personopplysninger.

Etter 36 måneder vil vi kontakte deg for å spørre om du vil fortsette å være registrert i vår kandidatdatabase.

Hvis du allerede er registrert i vår database og blir aktuell for en tjeneste og i forbindelse med dette samtykker på nytt, påbegynnes en ny periode på 36 måneder.

I de tilfellene hvor det blir brukt tester, lagrer vi dine testresultater i 12 måneder i vårt testverktøy. Perioden på 12 måneder påbegynnes når testresultatet foreligger. Det juridiske grunnlaget for å lagre dine testresultater er ditt samtykke. Hvis du ikke samtykker, har vi ikke muligheten til å lagre dine testresultater.

Bare relevante personer som Worko AB har inngått avtale med, har tilgang til systemene.

Dine rettigheter

Tilgang til dine personopplysninger

Hvis du ønsker å vite hvilke personopplysninger og hvilken informasjon som er lagret hos oss eller formålet med behandlingen, eller hvilke mottakere informasjonen er utlevert til, vennligst send en e-post til dataskydd@worko.com. Vi handler i samsvar med din forespørsel, senest en måned etter at vi mottar din forespørsel.

Korrigering av dine personopplysninger

Hvis du ønsker å oppdatere eller korrigere dine personopplysninger hos Worko AB, vennligst send en e-post til dataskydd@worko.com. Vi handler i samsvar med din forespørsel, senest en måned etter at vi mottar din forespørsel.

Tilbaketrekke eller slette dine personopplysninger

Skulle du ønske å trekke tilbake hele eller deler av ditt samtykke vedrørende personopplysningene dine, vennligst send en e-post til dataskydd@worko.com Vi sletter dine opplysninger på forespørsel fra deg, forutsatt at Worko AB ikke er pålagt å lagre personopplysningene på grunnlag av en rettslig, lovbestemt forpliktelse. Vi handler i samsvar med din forespørsel, senest en måned etter at vi mottar din forespørsel.

Retten til dataportabilitet

Du har under visse forutsetninger rett til å få utlevert de personopplysninger vedrørende deg selv som du har gitt oss i et allment, strukturert og maskinlesbart format for å overføre dem til en annen personopplysningsansvarlig. Retten til dataportabilitet gjelder for personopplysninger som er innlevert med samtykke.

Hvis du vil benytte deg av din rett til dataportabilitet, vennligst send en e-post til dataskydd@worko.com. Vi handler i samsvar med din forespørsel, senest en måned etter at vi mottar din forespørsel.

Rett til begrensning

Du har som kandidat under visse forutsetninger rett til at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Dette kan skje når:

  • riktigheten av personopplysningene bestrides. Worko AB begrenser opplysningene mens vi kontrollerer om dette stemmer.
  • personopplysningene behandles ulovlig (f.eks. uten samtykke) men at du som kandidat likevel ønsker at opplysningene dine skal være lagret hos Worko AB
  • formålet med personopplysningene er allerede fullført, men personopplysningene må beholdes hos Worko AB slik at du skal kunne fremme rettslige krav.

Hvis du vil benytte deg av din rett til begrensning av dine personopplysninger, vennligst send en e-post til dataskydd@worko.com. Vi handler i samsvar med din forespørsel, senest en måned etter at vi mottar din forespørsel.

Klager

Skulle du være av den oppfatning av dine personopplysninger er blitt behandlet i strid med gjeldende lov, kan du til enhver tid innlevere en klage til:

Datainspektionen (telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen.se, fax: 08-652 86 52)