Viktige HR- og rekrutteringstrender i 2023

Nytt år, nye muligheter! For mange betyr det også nye prosjekter og dermed nye rekrutteringer. Her lister vi opp seks trender som vil påvirke rekrutteringsbransjen det kommende året – og som allerede begynte å vise seg i 2023.

Arbeidsmarkedet ble kraftig påvirket av pandemien, og i 2022 har gjenoppbygning vært et viktig punkt for mange bedrifter. ”The Great Rehire” oppstod da de arbeidsgiverne som ble tvunget til å redusere virksomheten sin under pandemien, endelig kom ut på den andre siden og kunne oppskalere igjen. Som svar på at flere er tilbake på jobb, ser vi nå en trend med aktiviteter som skal få ansatte til å fortsette å trives og ønske å bli værende.

1. Mangfold & diversity branding

Det legges mer vekt på ansatte som hele personer. Vi er ikke bare tannhjul i selskapets maskineri – vi kommer alle fra ulike bakgrunner og trenger plass til å være den vi er. Et brennaktuelt spørsmål på arbeidsmarkedet 2023 er derfor hvordan selskapene kan integrere flere menneskegrupper og gjøre yrkeslivet mer inkluderende for alle.

Spørsmål om hudfarge, etnisitet, dialekter, kultur, kjønnsidentitet, funksjonsnedsettelser, alder m.m. blir tatt opp og diskutert videre. Arbeidsgivere rundt omkring i verden satser på å bygge et miljø som imøtekommer alle – uansett bakgrunn. Employer branding vil utvides til diversity branding, der selskapene synliggjør sitt mangfold og lar flere målgrupper kjenne seg igjen i virksomheten.

2. Fordomsfri internrekruttering

I satsingen på folk som allerede er ansatt, ser vi også en økt trend med å rekruttere innenfra. Ofte hender det at nye stillinger blir besatt utenfra uten at de annonseres internt – og ikke sjelden er det en venn av sjefen som får jobben. Ekstern rekruttering kan virke som en ulempe for mangfoldet ifølge en rapport fra Länsstyrelsen, da ikke-hvite ofte er mer avhengige av sitt eget nettverk og personlige kontakter for å klatre på karrierestigen. Derfor lanseres stadig flere plattformer for intern rekruttering, slik at de som allerede er ansatt får flere muligheter til å utvikle seg og forfremmes.

3. Resilient leadership

I takt med at selskapene satser på sine ansatte, blir det også lagt ekstra vekt på inkluderende sjefer og ledere. For å opprettholde arbeidet med å inkludere flere folkegrupper på arbeidsplassen kreves engasjement fra ledere som kan støtte de forbedrede arbeidsmåtene og skape en imøtekommende atmosfære blant medarbeiderne.

Resilience har blitt et trendbegrep her, noe som tilsvarer omtrent det samme som utholdende og motstandsdyktig på norsk. I tillegg til å lede teamet sitt til å oppnå målene som selskapet har satt seg, må lederne i dag opptre som coach, mentor og venn for sine ansatte, for å bidra til at de ansatte skal trives på arbeidsplassen. Lederen må utstråle en følelse av tillit og ansvar, men også ha en viss kvikkhet for å henge med i svingene.

Å kunne møte motgang, uforutsette hindringer, sykdommer og tidspress handler mye om mental utholdenhet og evnen til å holde roen. Derfor vil det være viktigere at kandidatene besitter de rette personlige egenskapene enn at de har x antall års yrkeserfaring når det gjelder å rekruttere sjefer og ledere i 2023.

Dette kjennetegner en resilient leader:

  • De lykkes med å holde hodet kaldt i stressende situasjoner og behersker sine egne følelser
  • De har høy fleksibilitet og er raske med å tilpasse seg nye situasjoner, og de kommer raskt på bena igjen etter motgang
  • De håndterer feil og feiltrinn med en viss eleganse, dveler ikke ved sine egne nederlag
  • De er opptatt av å ta vare på sin egen fysiske og mentale helse, og hjelper sine ansatte med å gjøre det samme
  • De delegerer og prioriterer i stedet for å multitaske

4. AI (kunstig intelligens) og automatiserte rekrutteringsprosesser

Kunstig intelligens vokser seg større og brukes på flere og flere områder – også innen rekruttering. Med AI kan vi automatisere repetitive arbeidsoppgaver, og de rekrutteringsansvarlige kan nå få hjelp med å finne og sortere kandidater.

Selv om det fremdeles er behov for et menneskelig element som gjennomfører intervjuer og kontrollerer prosessen ovenfra, kan en delvis automatisering effektivisere og fremskynde rekrutteringsprosessen. En annen fordel er at det objektive perspektivet som AI tilbyr, kan minske forekomsten av forskjellsbehandling ved ansettelse.

5. Metaverse – den virtuelle arbeidsplassen

Det totalt nytenkende Metaverse spås å bli et større skifte enn digitaliseringen var fra en analog verden. Denne revolusjonerende arbeidsmåten gjør at du kan jobbe fra hvor som helst i verden. Men i motsetning til det mer tradisjonelle fjernarbeidet, som fikk et oppsving under pandemien, skaper Metaverse en helt ny plattform som fungerer mer som et virtuelt kontor enn en gammel hederlig videosamtale.

Her skapes avatarer som ser tilnærmet fotorealistiske ut, og du kan jobbe sammen med kollegene dine nesten som om de var i det samme fysiske rommet. Dette kan øke tilgjengeligheten for mennesker som av ulike grunner har vanskelig for å komme seg til et kontor, og dermed kan det både skape nye jobber og gjøre at flere ønsker å bli værende lenger i selskapet.

Metaverse skaper en nøytral og avslappet plattform som også er i stand til å minske ansettelser påvirket av utseende. I fremtiden vil rekruttering trolig også påvirkes på en slik måte at kandidatene kan velge om de vil møte en rekrutteringsansvarlig fysisk eller som en avatar på plattformen. Fenomenet Metaverse forventes å vokse kraftig de neste årene, men enn så lenge er vi bare i startgropen, og det vil sannsynligvis ta noen år før det utkonkurrerer Zoom og Teams.

6. Proaktiv og langsiktig rekruttering

Vi i Worko tar til orde for en proaktiv og strategisk måte å tenke rekruttering på. Mange selskaper kommer i en situasjon der de trenger nytt personale på plass raskt, noe som gjør at de må ansette under tidspress og tvinges til å rekruttere den personen som er tilgjengelig der og da, uten at det nødvendigvis er den beste personen for stillingen.

Etter ti år i bransjen vet vi at det er bedre å rekruttere kontinuerlig i stedet for å begynne når behovet oppstår. Vi i Worko tar fortløpende kontakt med de best egnede kandidatene for nettopp din arbeidsplass, holder kontakten og har stålkontroll på når de mest interessante kandidatene er åpne for å bytte jobb. På den måten bygger vi en kandidatpipeline med kvalifiserte, interesserte og tilgjengelige personer.

Kontakt oss i dag for en konsultasjon – selvsagt kostnadsfritt! Vi hjelper dere med å utvikle en rekrutteringsstrategi som støtter målene for deres virksomhet.