Strategisk levering av
kompetanse

Kompetanselevering er et veldokumentert og utbredt problem for de fleste virksomheter i dag. Det som tidligere var en utfordring knyttet til seleksjon og filtrering, med flere søknader for hver utlyste stilling, gikk vanligvis som et selvspillende piano.

Bli proaktiv med rekruttering:

  • Vi matcher deres årlige kompetansebehov
  • Unngå stress ved at du alltid har kontakt med kandidater
  • Rekrutter de beste, ikke bare de som er tilgjengelige der og da

Tidligere løste man rekrutteringsbehov reaktivt med et godt resultat. I dag kjenner mange sjefer seg igjen i en virkelighet der de sitter med akutte rekrutteringsbehov til tross for at man allerede under budsjettarbeidet kjente til nøkkeltallene for både vekst og personalutskiftning. Dette fører til unødvendig stress og øker risikoen for feilrekrutteringer.

Workos proaktive rekrutteringstjeneste innebærer at du fortløpende møter kandidater der vi allerede har kartlagt tilgjengeligheten og sikret kompetansenivået. Målet er å bygge en aktiv rekrutteringsløsning rundt din bedrift, avdeling eller forretningsområde. Vår løsning Strategisk levering av kompetanse sørger for samsvar mellom deres årlige rekrutteringsbehov og deres strategiske leveringsplan for kompetanse.

Strategisk kompetensförsörjning

Vi matcher deres årlige kompetansebehov

Vi gjennomfører en strategisk diskusjon med hver oppdragsgiver, hvor vi blant annet diskuterer prosjekt, levering, eventuelle endringer i firmaet, forretningsområdet eller avdelingen. Dette kobles til hvilke kompetanseområder og roller som trenges for å sikre fremgang for hele virksomhetsåret. Når vi har dannet et helhetsbilde av deres behov, bemanner vi opp prosjektet, planlegger aktiviteter og beregner tidsforbruk. Dette sikrer at rekrutteringen påbegynnes og fullføres til rett tid.

Unngå stress ved at du alltid har kontakt med kandidater

Når våre kunder konstaterer et rekrutteringsbehov, skal det allerede finnes kandidater som har dem på radaren sin. Derfor tror vi på en annerledes arbeidsmåte – vi bygger rekrutteringsløsninger ved at vi proaktivt kontakter kandidater. Dette fører til at vi i månedsvis leverer intervjuklare kandidater for dere og samtidig sikrer deres fremtidige rekrutteringsbehov.Med denne angrepsmåten får dere alltid interessante kandidater raskere.

Rekrutter kandidatene som egner seg best, og ikke bare de som er tilgjengelige der og da

Strategisk KompetensförsörjningI hver kontakt med en kandidat kartlegger vi deres tidsplan. Derfor vet vi når kandidatene er tilgjengelige. Du ønsker kontakt med kandidatene når det passer med deres timing. Kandidatene som er tilgjengelige først om et par måneder, lagres for fremtidige behov i deres rekrutteringsbase. Med Workos proaktive rekrutteringsmodell lar du oss jobbe kontinuerlig med din rekruttering. Resultatet er høyere kvalitet på de kandidatene du ansetter, ved at du hele tiden vet når de beste kandidatene er tilgjengelige.

Asplan Viak ville nå ut til senior kompetanse

Målet som sattes opp var å øke antall intervjuer for å unngå å takke nei til kunder. Les videre her.

Aztek innså at kandidatene de søkte ikke var aktive arbeidssøkere

Aztek lagde en rekrutteringspipe anpasset årets tilvekstbehov. Sånn her ansetter de passive kandidater før de har begynt å søke jobb