Direkterekruttering – når dere har behov for å ansette kompetanse raskt

  • Unngå å miste tempo og kvalitet i deres leveranser og prosjekter ved hjelp av Workos tilgang til Passive kandidater
  • Finn ut hvilke kandidater som er mest interessert i å velge dere som arbeidsgiver med Workos målgruppeanalyse
  • Få ut riktig informasjon og storytelling om deres avdeling og dere som arbeidsgiver ved å henvende dere til kandidater på deres vilkår

Som rekrutterende leder i dag sitter man som regel med et bredt ansvarsområde. Rekruttering er ofte et område som forventes å løse seg, og det har det gjort – frem til for et par år siden da kandidater fremdeles var aktive arbeidssøkere. I dag er de beste tilgjengelige kandidatene passive arbeidssøkere. Det store flertallet av bedrifter forventes å vokse og skape rekrutteringsvekst, men man snakker sjelden om hvordan.

Dette skiftet gjør at det kreves andre metoder for å lykkes, for å finne de beste personene – legge til kommunikasjon, storytelling og mer presis identifikasjon av målgruppen.

Unngå å miste tempo og kvalitet i deres leveranser og prosjekter ved hjelp av Workos tilgang til passive kandidater

Et rekrutteringsbehov melder seg ofte raskt; man vinner en ny kontrakt, noen slutter eller et nytt prosjekt skal starte opp. Vi kan raskt levere personer som innfrir deres krav. Vi har tilgang til nettverk av kandidater i deres bransjer som ikke søker jobb aktivt. Siden 2011 har vi levert intervjuklare kandidater ved at vi har kartlagt tusenvis av kandidater, funnet ut hva de ønsker å gjøre, og fremfor alt når det er på tide å utføre endringen.

Finn ut hvilke kandidater som er interessert i å velge dere som arbeidsgivere med Workos målgruppeanalyse

Vår erfaring har vist oss at visse typer bedrifter har lettere for å rekruttere en viss type kandidater. I et samarbeid med Worko finner vi sammen ut hvilken kandidat-målgruppe som skal bearbeides. Vi har en veletablert modell for å finne frem til deres målgruppe. En nøye gjennomført målgruppeanalyse gjør at dere unngår lønnsdiskusjoner senere i rekrutteringsprosessen.

Asplan Viak ville nå ut til senior kompetanse

Målet som sattes opp var å øke antall intervjuer for å unngå å takke nei til kunder. Les videre her.

Aztek innså at kandidatene de søkte ikke var aktive arbeidssøkere

Aztek lagde en rekrutteringspipe anpasset årets tilvekstbehov. Sånn her ansetter de passive kandidater før de har begynt å søke jobb