Rekrutteringsbyrået som støtter frivillige organisasjoner

Worko tar ansvar for å skape et bedre samfunn i fremtiden. Våre kunder får muligheten til å engasjere seg sammen med oss. Våre medarbeidere engasjerer seg ved å sette av en dag i året til CSR-arbeid. Vi gir både av vår egen tid, kompetanse og penger.

For å bidra til en bedre verden jobber vi aktivt sammen med frivillige organisasjoner og stiftelser

På markeder hvor vi opererer, er vi allerede fra begynnelsen av våre liv svært privilegerte. For oss er det viktig å hjelpe den mindre heldige delen av verden ut av fattigdom. Gjennom Hand-in-hand som vi har samarbeidet med i mange år, kan vi som rekrutteringsbyrå effektivt bidra til 12 av 18 FNs globale bærekraftsmål.

Lokalt engasjerer vi oss ved at alle lagkamerater en gang i året fritt kan donere en arbeidsdag til å hjelpe en valgfri organisasjon som man brenner ekstra mye for! Vi er stolte av å fortelle at Worko er globale i sitt bærekraftarbeid.