Forventet underskudd på 70 000 personer i IT-bransjen innen 2024

Tiden det var lett å finne kandidater til IT-bransjen, er for lengst over. Det er stor mangel på folk med den mest ettertraktede kompetansen, og kandidatene er sterkt etterspurt på markedet. I denne artikkelen beskriver vi hvordan rekruttering innen IT har forandret seg og hva dette betyr for deg som trenger kompetanse

Allerede i 2017 konstaterte forskningsinstituttet Ratio at kompetansemangelen er den største hindring for vekst. Utfordringen med å finne rett kompetanse gjelder fortsatt over hele landet og i alle typer selskaper og bransjer. Det anslås at så mange som ett av fem rekrutteringsforsøk vil mislykkes fullstendig. IT-bransjen er intet unntak – tvert imot.

Ifølge den årlige rekrutteringsundersøkelsen, oppgir hele 7 av 10 selskaper at de har rekrutteringsvansker. Også rapporten «IT-kompetensbristen» fra IT- og telekomselskaper forventer et underskudd på 70 000 personer innen 2024, med mindre det gjennomføres omfattende tiltak. Andelen faglærte i disse bransjene er ikke tilstrekkelig til å møte arbeidsgivernes krav. Det betyr at fremtiden ser lys ut for de som tar utdanning innen IT- og teknologi.

Derimot kan det være desto vanskeligere for deg som arbeidsgiver å rekruttere folk med riktig kompetanse, spesielt i de mest konkurranseutsatte rollene. Kandidatene vil ha mange tilbud å velge mellom i fremtiden – samtidig som deres nåværende arbeidsgiver innser at de må gjøre en innsats for å få dem til å bli. I dagens konkurransepregede arbeidsmarked ser derfor rekrutteringen litt annerledes ut, og alle som ønsker å sikre seg best mulig kompetanse, må tilpasse seg etter dette.

Her er våre tre beste tips til hvordan du lykkes med rekruttering i IT-bransjen

  1. Proaktiv rekruttering
    Mangelen på kompetanse betyr at du som arbeidsgiver i IT-bransjen må jobbe proaktivt med rekrutteringen din. Tiden da det holdt å publisere en annonse og vente på at kandidatene skulle ta kontakt, er for lengst over. Kandidatene er vanligvis allerede i gode stillinger, noe som betyr at de ikke aktivt er på utkikk etter ny jobb. Ved hjelp av proaktiv rekruttering er det imidlertid fullt mulig å få den rette kompetansen på plass i tide.
  2. Se på det årlige kompetansebehovet
    Hvor langt i fremtiden bør du planlegge å være tilstrekkelig proaktiv i rekrutteringen av arbeidsledere innen IT? Vi i Worko anbefaler å se ett år fremover i tid og rekruttere ut fra det årlige behovet. Når vi samarbeider med selskaper, har vi en strategisk diskusjon der det tas hensyn til prosjekter, leveranser og eventuelle endringer i selskapet, avdelingen eller forretningsområdet. På denne måten kan vi finne ut hvordan det totale behovet vil se ut og dermed sikre at selskapet får en jevn strøm av gode kandidater gjennom hele året.
  3. Holde fortløpende kontakt med kandidatene
    En forutsetning for å rekruttere proaktivt er å sikre at det allerede er kandidater som er klare, som kjenner selskapet og er interessert i å jobbe der når behovet oppstår. Dette sikrer vi gjennom å holde kontinuerlig kontakt med kandidater. Når vi er i kontakt med dem, kartlegger vi også tilgjengeligheten deres. En potensiell kandidat kan være midt i et prosjekt, eller har nettopp byttet jobb og er derfor ikke interessert i å bytte jobb akkurat nå. Derimot kan det være aktuelt når prosjektet er avsluttet, eller når kandidaten har jobbet et par år på den nye arbeidsplassen. Vi i Worko vet når interessante kandidater er villige til å bytte jobb, enten det er et par måneder eller et par år frem i tid.

Enten du trenger systemutviklere, IT-arkitekter, UX-designere eller andre roller, kan vi i Worko hjelpe deg. Vi kjenner godt til utfordringene i bransjen og har tilgang til et bredt nettverk av intervjuklare kandidater som er villige til å bytte jobb når det riktige tilbudet dukker opp. Som kunde hos oss kan du føle deg trygg på å finne den kompetansen du trenger.