Er du klar for «The Great Rehire»?

Med en økende sysselsettingsrate og lavere ansettelseskrav forventes det nå et større re-sysselsettings-initiativ de kommende månedene. Men hvor forberedt er egentlig ditt talent acquisition team på The Great Rehire, og har du ressurser til å støtte organisasjonens HR-behov?

Etter hvert som verdens økonomier sakte begynner å komme seg, gjenstår et viktig spørsmål: hvordan vil rekrutteringslandskapet formes, og av hvem? Det er ingen tvil om at det er «kandidatens marked», og i kjølvannet av pandemien går vi nå inn i en helt ny æra når det gjelder rekruttering, nemlig The Great Rehire. Her forteller vi hva det betyr.

Større mobilitet blant kandidatene 

Etterspørselen etter talenter øker i takt med at verdens økonomier åpner seg igjen. I tillegg har pandemien ført til at jobbmulighetene for talenter mellom ulike sektorer har forflyttet seg, og ettersom pandemien har tvunget mange selskaper til å bli mer digitale, er det også kommet til nye roller. Samtidig er det en økende interesse fra medarbeidernes side for å vurdere nye muligheter når de vender tilbake til jobb etter nedstengninger og restriksjoner.

Generasjonssvinger

Hva er det som ligger bak alle disse forandringene? En undersøkelse fra Salveson Stetson Group viser at millennials er mye mer tilbøyelige enn andre til å revurdere sin egen arbeidssituasjon. Pandemien har fått millenniumsgenerasjonen til å ta et skritt tilbake og reflektere over de store problemene, blant annet hva de ønsker ut av livet.

I USA er det nå flere som går av med pensjon ettersom mange eldre ser endringene som pandemien har tvunget frem, som en mulig vei ut av arbeidslivet. I det som noen har kalt «The Great Resignation», sluttet rundt 4 millioner amerikanere i april 2021 – en rekord for det 21. århundre.

Kandidatenes marked

The Great Rehire har gitt kandidatene overtaket, og det handler ikke bare om mer penger og ansvar. Som nevnt leter kandidatene nå etter et helhetlig alternativ som inkluderer mer mening, og vi kan heller ikke ignorere den nyvunne friheten som mange ansatte har hatt når det gjelder å jobbe hjemmefra under pandemien. Dette har betydd ikke bare en forventning om å kunne jobbe eksternt, men også en motvilje mot å flytte for å få arbeid.

Aktive og passive kandidater får mange spennende muligheter og kan tillate seg å være ekstremt selektive fordi de ofte har flere tilbud å velge blant. Dette legger press på arbeidsgivere som allerede sliter med talentmangel, som nå forverres av utfordringene med å ansette de beste talentene.

Hvis det er én ting som er sikkert, og som er viktig for bedrifter å ta med seg, er det at The Great Rehire viser at kandidater har mer innflytelse enn noen gang. Når det er sagt, må executive search og HR-fagfolk være åpne, autentiske, profesjonelle og pålitelige. Å vise at du bryr deg, betyr å bli kjent med kandidaten fra et menneskelig perspektiv.