Har du tenkt på arbeidsmiljøet ditt?

Den europeiske arbeidsmiljøuken, som setter søkelyset på hvor sunne arbeidsmiljøene våre er, begynner mandag den 25. oktober i år. Det er en glimrende anledning til å tenke over arbeidsmiljøet på din arbeidsplass og gjennomføre viktige endringer som hjelper deg med å beholde og tiltrekke ansatte i IT-bransjen.

Et stort problem på mange arbeidsplasser i dag er belastningsskader

Omtrent tre av fem arbeidstakere i EU oppgir at de har jobbrelaterte belastningsskader. IT-bransjen er en av bransjene som kan bidra til slike skader, da det blir mye stillesittende arbeid og mange timer foran en skjerm.

I stillesittende jobber er det vanlig med smerter i rygg, nakke og håndledd, samt hodepine og tretthet i øynene. Det kan også påvirke musklene, skjelettet og metabolismen. Langvarig smerte og omfattende problemer knyttet til arbeidsmiljøet påvirker livskvaliteten og arbeidsevnen til de berørte, og er en av de vanligste årsakene til sykefravær og tidlig pensjon.

På lang sikt har det negativ innvirkning på lønnsomheten i selskaper og samfunnets økonomi som helhet. Det er derfor av største betydning at arbeidsgivere vet om disse problemene, reflekterer over arbeidsmiljøet og tilbyr støtte og veiledning for både å forebygge og håndtere problemene.

Tips: Reduser belastningsskader ved stillesittende arbeid med 5 enkle trinn

  1. Reduser andelen monotone bevegelser og repeterende handlinger
  2. Hvis det er mulig, sørg for at en ergonomisk kan bidra til å sette opp arbeidsstolen og skrivebordet ut fra den ansattes behov
  3. Plassering av tastatur, skjerm og skrivebord er viktig når det gjelder å forebygge muskel- og skjelettskader – ofte er det best å jobbe så nær kroppen som mulig og ha støtte for håndleddene.
  4. Gjør det mulig å variere arbeidsstillingen, og sørg for at ansatte har muligheten til både å stå og sitte mens de arbeider
  5. Gi muligheten til pauser i løpet av arbeidsdagen og oppmuntre til bevegelse og fysisk aktivitet

Viktig for å tiltrekke seg ferdigheter

Hvordan pandemien har påvirket arbeidsrelaterte problemer gjenstår å se, men det finnes allerede studier som viser at både kvinner og menn som har jobbet hjemmefra, har blitt mer stillesittende og mindre fysisk aktive. Å kunne tilby et bærekraftig arbeidsliv vil være avgjørende for å sikre fremtidens kompetansebehov og tiltrekke og beholde kandidater. Ansatte som synes bransjen er for hard og risikabel, vil ende opp med å søke etter jobber i andre yrker eller i verste fall bli sykmeldt. Stillesittende arbeid risikerer også å virke avskrekkende og føre til at færre ønsker å utdanne seg innen IT-bransjen.

Mange bedrifter forstår disse problemene fullt ut, og har en solid arbeidsmiljøinnsats på plass for å minimere risiko. Vårt syn er imidlertid at det dessverre finnes selskaper som ikke klarer å formidle dette under rekrutteringsprosessen og i intervjuer med kandidatene, noe som gjør det vanskeligere for dem å rekruttere kandidater. Vi i rekrutteringsselskapet Worko hjelper deg ved å gi tilbakemelding om kandidatenes opplevelse av deg som arbeidsgiver og rekrutteringsprosessen generelt – data som øker dine muligheter til å rekruttere flere og bedre kandidater.