Teknologibransjen vokser med utbrenthet på jobb

Teknologibransjen er i vekst, med utbrenthet på jobb. Til tross for den økende etterspørselen etter kompetanse henger næringen etter når det gjelder både likestilling og mangfold. Ifølge stiftelsen Allbrights siste rapport utgjør kvinner i lederstillinger innen teknologi bare 27 prosent. Dette kan bidra til dårlig helse, ettersom mannsdominerte arbeidsplasser oftere er preget av en taushetskultur.

Men man trenger ikke å søke for mye blant forskningsstudier og bransjemedier for å forstå at det er flere grunner til at mange ansatte mistrives. Høyt stressnivå, lang arbeidstid, tilgjengelighetskrav og sosiale nettverk er alle viktige faktorer her, ifølge en amerikansk artikkel fra 2019.

Hvordan skal bedrifter ta vare på og beskytte de ansatte som er mest utsatt for utbrenthet på jobb? Dette er et viktig spørsmål for både store og små selskaper, ikke minst på bakgrunn av Blinds omfattende undersøkelse fra 2018, som viste at hele 58 prosent av alle teknologiansatte led av angst, inkludert ansatte fra giganter som Facebook, LinkedIn, Amazon og Microsoft. Dette styrkes ytterligere i en fersk rapport fra britiske BIMA. Der avsløres det at ansatte i teknologibransjen har fem ganger større sjanse for å rammes av depresjon enn befolkningen som helhet.

5 tips for å redusere psykisk sykdom på arbeidsplassen

 1. Ikke vent, snakk nå
  For å ta psykisk helse på alvor må samtalen løpe fritt – hele året. Ikke bare når skaden har skjedd, eller når den har gått for langt.
 2. Skap trygghet rundt å snakke om psykisk helse
  Når det gjelder psykisk sykdom, er det viktig som leder å være åpen og transparent for at de ansatte skal kunne åpne seg.
 3. Iverksett en plan
  Psykisk helse påvirker alle aspekter av organisasjonen, og det bør finnes en plan for at de ansatte skal kunne føle seg integrert, at de får støtte og føler tilhørighet. En del av denne planen kan være å tilby mindfulness en gang i måneden, jevnlige halvdager med mental coach i arbeidstiden, og en trivselsgruppe blant de ansatte.
 4. Fleksibelt syn på sykefravær
  Normaliser det faktum at psykisk sykdom er en like god grunn til å være hjemme som fysiske sykdommer.
 5. Co-Working Spaces
  Ikke undervurder å gi ansatte muligheten til å jobbe sammen, spesielt de bedriftene hvor man jobber heltid hjemmefra. Dette reduserer risikoen for ensomhet og isolasjonsfølelse, idet de ansatte kan forlate hjemmet og sosialisere med kolleger.

Det er på høy tid å ta vare på en yrkesgruppe med en så ettertraktet kompetanse. Bedriftsledere og ledere trenger, nå mer enn noen gang, å forstå alvoret i å beskytte de ansatte mot en destruktiv arbeidskultur, overtidsarbeid, grenseløse stillingsbeskrivelser og tapt fritid. Til slutt er det viktig å understreke hvor stor betydning det har for denne isolerte yrkesgruppen å oppleve varme og møter med andre mennesker. Uansett hvilken form disse møtene foregår i, redder det liv.