Kraftig økning i oppstartsbedrifter

Ifølge UCs statistikk økte antall byggefirmaer med hele 33 prosent i første halvår 2021 sammenlignet med samme periode i 2019.

Det ser ut til at byggefirmaene fremdeles er relativt lite påvirket av pandemien, og kombinert med fortsatt sterk etterspørsel etter nye boliger legger dette grunnlaget for en markant økning i byggeaktivitet i løpet av høsten.

Richard Damberg, økonom ved UC kommenterer:
«Det er lave inngangskrav for å starte en bedrift i byggebransjen. Det eneste man trenger er kunnskap, bil og verktøy. Dette i kombinasjon med stor etterspørsel når vi jobber hjemmefra og har mer tid til å pusse opp eiendommene våre. Dette er til fordel for små bedrifter som tilbyr tjenester innen bygg.»

Kilde: Branschaktuellt