Derfor må likestillingen i IT-sektoren økes

Mangelen på kompetanse er et faktum i IT-bransjen, og den øker i takt med den raskt voksende digitaliseringen. Til tross for at mange bedrifter i bransjen satser på likestilling, glimrer kvinnene fremdeles med sitt fravær. Mangelen på kvinner kan på lengre sikt bli et problem for lønnsomheten og innovasjonstempoet i svenske IT- og teknologiselskaper.

IT-sektoren har lenge vært kjent for å ha en skjev kjønnsbalanse, der det er langt flere menn enn kvinner som jobber i bransjen. Dette er et problem som stadig blir tatt opp, og det gjøres stadig mer for å øke mangfoldet og inkludere flere kvinner og andre minoriteter i IT-bransjen. Flere selskaper har innført kvotering og andre tiltak for å øke mangfoldet, og det er et økende fokus på å rekruttere og beholde kvinner i bransjen. Likevel er det fortsatt en lang vei å gå før IT-sektoren kan kalles virkelig inkluderende og likestilt.

Manglende kompetanse i IT-bransjen

En rapport fra IT-/ og telecomselskaper viser at IT-bransjen mangler 70 000 ansatte, og at mangelen på kompetanse hemmer mulighetene for vekst. Dette gjelder spesielt innen kunstig intelligens, databehandling og programmering.

Kvinner med høyere IT-utdanning har større sannsynlighet enn menn for å jobbe med ting som ikke er relatert til utdanningen deres, noe som betyr at kvinners matching er lavere enn hos menn. Dette er konklusjonen fra Tillväxtverket og Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i deres nylig publiserte rapport, som kartlegger utfordringer og foreslår tiltak for å øke likestillingen innen IT-sektoren.

Mens andelen kvinner med IT-utdanning har økt, er det også en økt andel kvinner som oppgir at IT ikke er noe for dem. Dette er en utfordring for bransjen når det gjelder å få kvinner til å søke seg til og holde seg i bransjen.

Fem tips om hvordan du kan øke likestillingen i rekrutteringen

  • Bruk datadrevet rekruttering for å velge de beste kandidatene, i stedet for å gå for magefølelsen
  • Tenk på hva som er viktigst når du leter etter kandidater – lang erfaring og kunnskap om et bestemt program, eller personlige egenskaper og motivasjon, og ønsket om å lære nye ting?
  • Sørg for at rekrutteringsprosessen er inkluderende, fra stillingsbeskrivelsen og bildet i annonsen, til hvilke kanaler du annonserer i og hvilke spørsmål som stilles under intervjuet
  • Analyser jevnlig gjennomførte rekrutteringer fra et mangfoldsperspektiv når det gjelder utvelgelse, kanaler, prosess og endelige kandidater

Worko har tilgang til passive kandidater som ikke er ute etter en jobb akkurat nå, men som er villige til å bytte hvis noe bedre dukker opp. Les mer om hvordan du kan optimalisere rekrutteringen din med Worko her.