Ekstrem vekst i konsulentbransjen i andre kvartal

I likhet med mange andre bransjer ble også konsulentbransjen svekket i fjor som følge av pandemien. Nå ser etterspørselen i markedet ut til å øke igjen, og bransjen opplever sterk vekst.

Cinodes samling av Q2-rapporter for de svenske børsnoterte konsulentselskapene viser at halvparten av konsulentselskapene rapporterte om tosifrede vekstrater i andre kvartal 2021.

Veksten i konsulentselskapene er generelt sterk, men med store variasjoner. Når det gjelder driftsmargin, ligger de fleste selskapene på mellom fem og ti prosent, men fremdeles er det noen selskaper som går med tap. På Cisnodes nettside kan man følge flere vekstdiagrammer.