IT-bransjens store kompetansesvinn – tre tips for en likestilling i arbeidslivet

IT-bransjen spiller en stadig viktigere rolle for den økonomien, samtidig som det er stor mangel på kompetanse. Til tross for dette er det få kvinner blant bransjens ansatte og ledere, og kun én prosent av svensk risikokapital brukes på selskaper grunnlagt av kvinner.

Skandinavia har i dag, etter Silicon Valley, flest enhjørningsbedrifter per innbygger. Til tross for dette har IT-bransjen lenge slitt med stor mangel på kompetanse. For å bøte på underskuddet anslås det at bransjen, ifølge IT&Telekomföretagens, har behov for å ansette rundt 70 000 personer innen 2024.

Mangelen på arbeidskraft lå allerede i kortene i 2015. På den tiden ble den svenske IT-bransjen spådd å mangle rundt 60 000 mennesker innen 2020, noe som fremdeles gjelder. Hovedårsaken at bransjen ikke bruker eller tiltrekker seg all tilgjengelig kompetanse. Dette taler sitt tydelige språk, da mindre enn en tredel av de ansatte i bransjen er kvinner – et tall som har holdt seg siden 2006.

Hvorfor er likestilling i arbeidslivet viktig?

Denne ulike kjønnsbalansen gjelder også i bransjens ledende posisjoner. Bare 29 prosent av alle ledere i bransjen var kvinner i fjor. I 2021 ble kun én prosent av svensk kapital brukt på selskaper grunnlagt av kvinner. Mange studier på området vitner om kvinnelige ansattes erfaringer med ikke å bli tatt på alvor, få oppgaver de er overkvalifisert for, få dårligere karrieremuligheter og bli kjønnsdiskriminert. Det er på høy tid å overvinne kompetansesvinnet og legge mer vekt på kompetansebasert rekruttering, der alle kjønn har like muligheter til å prestere og utvikle seg på arbeidsplassen.

Et stort skritt i riktig retning er etableringen av Womentor-programmet. Takket være denne organisasjonen har bedrifter siden 2006 fått muligheten til strategisk likestillingsarbeid med mål om at ikke noe kjønn på arbeidsplassen skal være mindre enn 40 prosent. Womentor-programmet har også et mål om den samme kjønnsbalansen over hele bransjen – både ansatte og lederroller – innen 2030. Womentor-programmet har bidratt til gode resultater, der selskapene som deltar har skapt en positiv utvikling når det gjelder likestilling.

3 tips for en likestilling i arbeidslivet:

  1. Ledelse. Spørsmålet om likestilling må stilles av ledelsen, og ses på som et kontinuerlig strategisk spørsmål knyttet til den forretningsmessige virksomheten. Likestillingsarbeid bør prioriteres gjennom mange små, regelmessige tiltak over tid – i stedet for ett stort tiltak.
  2. Aktivt kunnskapsarbeid. For å oppnå en likestilling i arbeidslivet må bedriftene sette og følge opp målbare mål om mangfold og likestilling. Regelmessig opplæring og kunnskapsutveksling om problemstillingene har også stor betydning for både ansatte og ledergruppen. Perspektivet må deretter integreres i alle beslutninger, på alle nivåer, for å sikre felles innsats mot reell endring.
  3. En inkluderende ledelse. Ledelsen er det som styrer og former arbeidskulturen i selskapet, og dette er avgjørende for likestilling. Det er viktig å prioritere og evaluere alles evne til å påvirke selskapets virksomhet.