IT-bransjens 4 største rekrutteringstrender 2022

Rekruttering er et fenomen som alltid dreier seg om mennesker – å finne de rette menneskene til et prosjekt, motivere dem til å gjøre sitt beste på arbeidsplassen, og ikke minst hjelpe teammedlemmer med å bygge meningsfulle relasjoner. I løpet av de siste 20 årene har imidlertid talent management endret seg fra grunnen av, idet teknologi og automatisering har fått en mer naturlig plass. Her er 4 trender vi tror kommer til å bli utbredt i nærmeste fremtid.

1. Teknologiske oppgraderinger for fjernarbeid

At bedrifter tilbyr sine ansatte større muligheter for fjernarbeid, er nå et etablert faktum. Imidlertid må bedriftene sørge for at ansatte som arbeider eksternt fra forskjellige steder og tidssoner, har de samme læringsmulighetene, og at det ikke er noen planleggingsproblemer i arbeidsprosessen. Selv om det finnes flere eksempler på HR-programvare som inkluderer fjernarbeid, vil vi i 2022 se en større variasjon i denne typen produkter.

2. Større fokus på sikkerhet

Med større avhengighet av skyteknologi vil behovet for å beskytte sensitive personopplysninger vokse. Ny lovgivning om personvern og sikkerhet (bl.a. GDPR) har også bidratt til at dette har blitt et av de viktigste spørsmålene innen HR. De nyeste trendene innen HR-teknologi fokuserer ikke bare på den økte sikkerheten som en ekstra programvarefunksjon, men tvinger også selskaper til å ta i bruk nye tilnærminger.

3. Biometrisk tidsrapportering

Håndtering av ansattes tilstedeværelse er viktig for vellykket kontroll på arbeidsplassen. Imidlertid bruker de fleste selskaper fortsatt utdaterte verktøy for å bestemme arbeidstiden til teamene sine – fra excel-ark til gammeldagse tidsrapporteringsverktøy som ingen synes er spesielt morsomme å bruke.

Biometriske skannere er fremtiden for tidsrapportering. For det første reduseres risikoen for forfalskning ettersom de ansatte ikke kan lage fingeravtrykk. Dessuten er de sikrere fordi dataene er lagret i private «hvelv». Teknologien egner seg godt til fjernarbeid og kan integreres med smarttelefoner.

4. Rapporteringsverktøy for trakassering

«Me too» introduserte nye trender innen HR og fikk HR-ledere til å komme med raskere og mer effektive måter å rapportere seksuell trakassering på. Takket være teknologiske fremskritt trenger ikke ansatte lenger å bestille et personlig møte for å varsle ledelsen hvis de har opplevd noe.

Det finnes mange tekniske løsninger for å rapportere trakassering. De vanligste er:

  • Anonyme rapporteringsverktøy
  • Messenger-chatter
  • Verktøy for å oppdage faresignaler hos kandidater allerede på intervjustadiet