Hvordan ansette flere kvinner og få dem til å trives

Den 8. mars, den internasjonale kvinnedagen, la vi merke til at bare 26 % av de ansatte i teknologibransjen og 11 % i byggebransjen er kvinner. Samtidig viser all forskning at bedrifter med flere kvinner, spesielt i ledende stillinger, oppnår bedre resultater. Se våre 10 tips for å tiltrekke, ansette og beholde kvinner på arbeidsplassen din.

Det er stadig mer som tyder på på at samarbeid mellom menn og kvinner i samme miljø gir mer kreative team, og at mangfold er nøkkelen til fremtidens organisasjoner. Bedrifter med flere kvinnelige ansatte, spesielt i lederroller, gir også sterkere organisatoriske og økonomiske resultater.

Suksessen kan blant annet skyldes det som forskning viser, nemlig at kvinner forbedrer produktiviteten, fremmer lagånd, er flinkere til å tilpasse seg endringer og utgjør en mer stabil arbeidsstyrke. Det finnes også opplysninger som viser at bedrifter med flere kvinner har mindre utskifting av personale og et bedre arbeidsmiljø.

Den internasjonale kvinnedagen er en dag for å øke bevisstheten om skjevheter, fremheve kvinners prestasjoner og iverksette tiltak for likestilling, ikke bare for å løfte resultatene, men også for å fremme grunnleggende menneskerettigheter på lang sikt, noe som er nøkkelen til å oppnå en mer fredelig og positiv verden.

1. Sikre rettferdige lønnsforhold

Dette er åpenbart – kvinner ønsker å bli betalt rettferdig for arbeidet de gjør. I tillegg til å sikre at lønnen er konkurransedyktig på markedet generelt, bør bedriftene gjennomføre en årlig lønnsgjennomgang for å sikre at menn og kvinner som har samme ansvarsnivå og erfaring, betales likt. Oppdages det avvik, bør du gjøre de nødvendige justeringene.

2. Like muligheter for menn og kvinner

Det er ikke noe skjult budskap her:  Om en mann har tilgang til en mulighet, skal en kvinne også ha det. Muligheter bør utelukkende baseres på fortjeneste. Gi lik tilgang til forfremmelse, lederroller, lønnsøkninger og insentivprogrammer.

3. Arbeide med inkludering

Inkludering betyr at du kan dra nytte av fordelene ved å ha en mangfoldig arbeidsstyrke. Dette betyr å la folk komme til ordet og deretter lytte til dem, la dem påvirke beslutninger og ikke bare ansette dem. Sørg for å jobbe for et inkluderende klima med verktøy og rutiner for at alle skal kunne uttrykke seg og trives.

4. Løft frem kvinner i bedriften

Akkurat som at byggefirmaene utnevner Årets byggkvinne hvert år, eller Women in Tech jobber for å skape nettverk som løfter frem kvinner, er det viktig å løfte frem kvinner på arbeidsplassen din. Det er en inspirerende mulighet for kvinner som allerede jobber med deg, og det skaper også nye forbilder for fremtidig ansettelse.

5. Vær til stede der neste generasjon befinner seg

Vi må sørge for at studenter ved universiteter, og enda yngre, er klare over jobbmulighetene som finnes i teknologi- og byggebransjen. Før det må vi også vise og lære unge kvinner hva programmering og ingeniørarbeid er, for å gjøre det lettere å velge å spesialisere seg i IT og bygg senere i livet.

6. Vær oppmerksom på hvilket bilde du gir av arbeidsplassen din 

Jobb med ditt employer brand og gjør det du kan for å redusere fordommene og oppfatningene av hva teknologi og bygg er, for langsiktig å påvirke mangfoldet på flere nivåer.

7. Ha en upartisk rekrutteringsprosess

Design inkluderende annonser, sikre strukturer for en objektiv rekrutteringsprosess og sørg for at det alltid er minst én kvinne i rekrutteringsprosessen. Bruk data i stedet for magefølelse når du tar en rekrutteringsbeslutning.

8. Respektfulle medarbeidere 

Forskning fra en amerikansk studie av 30 000 kvinner fra forskjellige bransjer over hele verden, viser at kvinner ønsker kolleger som er respektfulle, profesjonelle, upartiske og generelt enkle å jobbe med. Flere kvinner i undersøkelsen oppga spesifikt at sterke mannsdominerte kulturer var avskrekkende, og at de i stedet søker en kultur hvor kjønn ikke er en del av regnestykket.

9. Bidra til å bryte glasstaket 

Mangfold vil bare bli oppnådd hvis det gjenspeiles i dine prosesser og retningslinjer. Dette starter med å ansette kandidater av alle kjønn, bakgrunner, identiteter, aldre, religioner og seksuelle orienteringer. Men bedriften må også vurdere om talentfulle kvinner forfremmes på riktig tidspunkt.

Ifølge seneste forskning står karrieremulighetene for kvinner fortsatt stille. Det at mange kvinner tar en pause i karrieren for å stifte familie, gjør situasjonen ytterligere komplisert, noe som lukker mange dører for forfremmelse og avansement under denne perioden.

10. Spør dine kvinnelige ansatte om tilbakemelding

Dine medarbeidere har den beste innsikten i bedriftens situasjon. La tilbakemeldingene være åpne eller anonyme. Spør hvorfor kvinner liker å jobbe i bedriften og hvordan den kan forbedres. Be om råd om hvordan du kan rekruttere og beholde flere kvinner. Det at du også spør kvinnelige ansatte, viser at du verdsetter deres mening og er åpen for endringer.

Ingen av disse initiativene vil løse problemet over natten – likestilling kan ta tid. Derfor må vi ta opp disse spørsmålene og hjelpe bedriftsledere med å skape en mer bevisst rekrutteringsstrategi på kort og lengre sikt.