Bølgen av nyansatte etter pandemien stiller høyere krav til arbeidsgivere

Hvordan beholde ansatte i 2023 og tiltrekke nye talenter

Det er over et år siden arbeidsmarkedet ble rammet av masseoppsigelser som følge av pandemien. I kjølvannet av dette er det nå på tide å gjøre seg klar til en bølge av nye ansettelser. Dette gjør man best ved å fokusere på de ansatte som faktisk er i selskapet, i stedet for de som har forlatt det.

Et stadig skiftende arbeidsmarked gjør at mange bedrifter i dag er redde for å miste sine ansatte, mens de ansatte gjerne ser seg om etter nye utfordringer. For at bedriftens bekymringer ikke skal bli en selvoppfyllende profeti, bør lederne bruke tid og energi på å beholde de ansatte som faktisk er i selskapet. En oppgradert arbeidsstyrke vil faktisk skape en bedre arbeidsopplevelse for de ansatte og være et fremskritt for bedriften som helhet.

Når det er sagt, gjør bedriftene rett i å ta vare på sine ansatte, som i økende grad er tilbøyelige til å forlate en arbeidsplass som ikke holder mål. Derfor bør man i år legge ned en ekstra innsats for å forbedre den aller første arbeidsopplevelsen. Ved å tilrettelegge for en profesjonell introduksjon kan bedriftene forbedre sin posisjon slik at folk både ønsker å få kontakt med bedriften og å holde seg der.

Alt i alt vil 2023 fortsatt være en kamp om hvilke bedrifter som best vil takle et bevegelig arbeidsmarked. De beste utsiktene har de som fokuserer på de ansattes arbeidsopplevelse. For å få dine ansatte til å vokse og bli, er det fire ting du må oppdatere i 2023 hvis du ikke har gjort det ennå.

1. Mangfold, likestilling og inkludering

Ledere må dra nytte av og vurdere de ansattes ulike perspektiver og kompetanse. For å lykkes med dette er det nødvendig med strategier for å lytte til og hjelpe ansatte til å samarbeide, spesielt nå som man ofte jobber hjemmefra.

2.  Å lytte til medarbeiderne 

Glede og engasjement er drivkreftene som kommer til å styre arbeidsmarkedet i 2023. Arbeidsgiverne som skaper en meningsfull arbeidsplass for sine ansatte, er de som vil oppnå størst suksess.

3. Å utvikle Employee Experience

De ansattes trivsel er av største betydning, og det vil koste dyrt for selskaper som ikke setter det først. Gjennom mer uformelle møter og samarbeid vil de ansatte sannsynligvis oppleve større engasjement i selskapet.

4. Utvide HR

Det er viktig å ha en plan for å styre alle deler av arbeidskjeden. Alt fra å tiltrekke seg, ansette, introdusere, engasjere, utvikle og beholde både heltids- og prosjektansatte.