Å være eller ikke være for hjemmekontor – og hvordan du møter de nye behovene til dine ansatte

Som følge av pandemien har det dukket opp nye behov blant ansatte. Vi har delte meninger om hvorvidt det er positivt å komme tilbake til kontoret eller om vi foretrekker å jobbe hjemmefra. Men én ting er sikkert: For å fortsette å bli sett på som en attraktiv arbeidsgiver og tiltrekke seg de beste IT-talentene, må arbeidsgivere være forberedt på å inngå kompromisser.

IT-/teknologibransjen er en av bransjene som har investert mest i fjernarbeid under pandemien, og for mange er dette også kommet for å bli. Men forhåpentligvis er det ikke mange her hjemme som vil følge eksempelet til teknologigiganten Google, hvor ansatte i USA som velger å jobbe hjemmefra etter pandemien, risikerer å bli betalt mindre. Faktisk kan bedriftens evne til å tilpasse seg de nye behovene som har oppstått under pandemien, ha stor betydning for mulighetene til å tiltrekke seg kompetanse.

Mange forskjellige meninger om arbeidslivet under pandemien

Da serviceselskapet Sodexo, ved hjelp av undersøkelsesselskapet Novus, spurte drøyt 1000 arbeidstakere i offentlig og privat sektor om deres opplevelse av arbeidslivet under pandemien, var det mange forskjellige meninger.

En tredjedel av respondentene sier at arbeidslivet har blitt bedre under pandemien, mens fire av ti mener det har endret seg til det verre. Omtrent halvparten er positive til å komme tilbake til arbeidsplassen, mens en fjerdedel synes det er negativt. Fem prosent vurderer å bytte arbeidsgiver hvis de ikke får jobbe så fleksibelt som de ønsker. De viktigste fordelene med et fleksibelt arbeidsliv er redusert pendlingstid og mindre stress i hverdagen.

Omtrent halvparten av de spurte planlegger å fortsette å jobbe hjemmefra eller eksternt minst en dag i uken, mens fire av ti planlegger å jobbe på arbeidsplassen. Å møte kollegene igjen nevnes som det viktigste med å komme tilbake til kontoret, og deretter bedre møter og tilgang til de ressursene og tjenestene som arbeidsplassen tilbyr. Studien konkluderer også med at kontorets viktigste rolle i fremtiden er å fungere som et sosialt sted for planlagte og spontane møter, og å skape et miljø som oppmuntrer til samarbeid. 38 prosent sier at den fysiske arbeidsplassen øker evnen til å jobbe mer fokusert på oppgaver.

Konklusjon

Ut ifra dette er at et klart flertall ønsker å kunne velge hvordan og hvor de vil jobbe i fremtiden. I en bransje som IT-/teknologisektoren, der konkurransen om kandidatene øker i takt med digitaliseringen, er dette spesielt viktig. Kandidatene blir mer og mer oppmerksomme på mulighetene som er tilgjengelige, de er bevisste på sin egen verdi og stiller helt andre krav til arbeidsgiverne sine. IT-kandidater vil sannsynligvis velge den arbeidsgiveren som kan tilby så mye fleksibilitet som mulig.

For å tiltrekke seg disse kandidatene er det nå viktigere enn noensinne å formidle at du som arbeidsgiver er fleksibel og lydhør overfor deres ønsker. Arbeidsgivere som ikke lykkes med dette under rekrutteringsprosessen og på intervju med kandidater, risikerer å gå glipp av de beste talentene. Har bedriften din behov for å rekruttere? Worko hjelper kundene med å legge til rette for suksess.