Slik hjelper du ansatte som risikerer å utsettes for vold

I forbindelse med FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner den 25. november, publiserte Vodafone Foundation en ny forskningsrapport om temaet. Organisasjonen som har hjulpet overgrepsofre i over 10 år, kan nå avsløre en alvorlig trend. Nye arbeidsmønstre har ført til mer overgrep i hjemmet. Dette stiller nye krav til arbeidsgivere om at det skal være trygt å arbeide hjemme.

Det er ikke lenger mulig å vende et blindt øye til det faktum at antall overgrep i hjemmet har økt under pandemien. Arbeidsplassen, der folk vanligvis tilbringer mesteparten av døgnet, spiller en viktig rolle her. Til tross for dette er det få arbeidsgivere som har en effektiv policy for å støtte ansatte som risikerer å utsettes for overgrep utenfor det fysiske kontoret.

En av tre ansatte har opplevd vold i nære relasjoner det siste året

Mer enn halvparten av disse rapporterer at frekvensen økte under pandemien. Dette avslører Opiniums globale studie fra september i år, basert på erfaringene til 4700 arbeidere. Dette bekrefter den voldelige trenden som Vodafone Foundation advarer om.

For mange føles fjern- og hybridarbeid sannsynligvis som en frigjørende bonus. For andre har det blitt et mareritt. Faktisk kan det fysiske kontoret være det eneste trygge stedet for folk som er ofre for vold i hjemmet. Samtidig avslører Opinium at bare en tredjedel av de ansatte føler at arbeidsplassen så langt har levd opp til sin sikkerhetsverdi under pandemien.

Det har aldri vært mer relevant for arbeidsgivere å bruke tid og ressurser på å hjelpe de sårbare. Ved å holde åpent kan bedriften din bidra til å fortsette å være det trygge stedet folk trenger i sitt daglige arbeid.

Vold på arbeidsplassen

Vold på arbeidsplassen er en alvorlig og uakseptabel hendelse som kan føre til skade på ansatte og ødeleggelse av arbeidsmiljøet. Det er viktig å ha en klar policy for å håndtere vold på arbeidsplassen, og å utdanne ansatte om hva de skal gjøre hvis de opplever eller vitner om vold. Arbeidsgivere bør også gjøre en risikovurdering for å identifisere potensielle farer og implementere tiltak for å avverge vold, som for eksempel å installere overvåkingskameraer eller ha sikkerhetspersonell tilgjengelig. Det er også viktig å opprettholde en kultur som fremmer respekt og nulltoleranse for vold, og å tilby støtte og hjelp til ansatte som har vært utsatt for vold.

Worko ønsker å rette oppmerksomheten mot Vodafones oppdaterte verktøykasse for vold og overgrep i hjemmet.  Den inneholder ny veiledning som du kan bruke til aktivt å støtte dine ansatte som fremdeles blir utsatt for for vold. Den kan også brukes for å fange opp nye rekrutteringer med samme behov. Enten det dreier seg om fjern-, hybrid- eller kontorarbeid.