Hvordan legge forholdene til rette for god helse på arbeidsplassen

De ansatte er den viktigste eiendelen en bedrift har. Samtidig er dårlig helse i arbeidslivet et stort og voksende samfunnsproblem. På valentinsdagen ønsker vi derfor å belyse den fineste gaven du kan gi dine ansatte – forutsetninger for en god helse på arbeidsplassen.

Stressrelatert sykefravær blant akademikere har økt betraktelig, og dagens situasjon bør tas svært alvorlig – både av hensyn til den enkelte og bedriften. Å jobbe proaktivt for de ansattes trivsel er ikke bare det beste du kan gjøre for dem, det er også en forutsetning for å beholde og tiltrekke ansatte og øke produktiviteten.

Her er våre beste tips om hvordan du kan få en god helse på jobben

 1. Legg til rette for et åpent klima
  Dann en kultur der de ansatte tør å fortelle hva de føler. Snakk åpent om psykiske lidelser, understrek at det er viktig å si fra hvis man føler seg dårlig, og minn de ansatte om dette regelmessig.
 2. Lær opp personalet
  Gi både lederne og de ansatte opplæring i hvordan man kan forebygge mistrivsel på arbeidsplassen, hvilke signaler man skal være lydhøre for og hvordan man skal handle hvis man merker at noen ikke har det bra. Å øke bevisstheten om mistrivsel på arbeidsplassen er den beste måten å bli oppmerksom på faretegn og tilby hjelp på et tidlig stadium. Og når vi først snakker om det: sørg for at alle vet hvor de kan henvende seg hvis de ikke har det bra!
 3. Legg til rette for fysisk aktivitet og restitusjon
  Sørg for at det finnes muligheter for fysisk aktivitet og restitusjon på arbeidsplassen din. Oppmuntre de ansatte til å trene, og gjennomfør gjerne felles aktiviteter for å styrke samholdet. Dette kan for eksempel gjøres i form av lunsjtrening, turmøter eller workshops med helsetema.
 4. Vær et godt forbilde
  Ikke vær den sjefen som tar til orde for god helse det ene øyeblikket, og som deretter hopper over felles lunsjtrening på grunn av tidsmangel. Vis at du lever etter det du lærer bort.
 5. Sett klare mål og evaluer helsearbeidet
  Hva håper du å oppnå med helsearbeidet ditt? Sett konkrete mål for å evaluere innsatsen din, slik at du ser hva du kan forbedre.