Fremtidens arbeidsplass 

Trender fra USA vi kan forvente på arbeidsplassene våre etter pandemien

Siden nedstengningen begynte over hele verden, har vi nå – etter hvert som vaksinene har økt – begynt å se lyset i enden av tunnelen. Fremtidens arbeidsplasser er imidlertid omdefinert fra grunnen av. Og det handler ikke bare om flere digitale møter eller økt hygiene på arbeidsplassen. Her er trendene vi kan forvente.

Etisk ledelse

HR-funksjonen står overfor store muligheter etter hvert som CSR-forventningene blant kunder, ansatte og potensielle kandidater øker. Ifølge HR Trend Institute vil HR ta en mer aktiv rolle i kampen mot urettferdighet på arbeidsplassen, i stedet for å fungere som en passiv «sidefunksjon».

Fleksible arbeidsplasser

En undersøkelse utført av det amerikanske konsulentselskapet Gartner viser at hele 48 prosent av de ansatte, i hvert fall delvis, er villige til å jobbe på avstand etter pandemien. Det samme tallet var 30 prosent før pandemien brøt ut. Men det handler ikke bare om å jobbe hjemmefra. Dagens ansatte er mer opptatt av å kunne velge fritt, og det er spådd at antall ansatte som melder seg på såkalte co-working spaces, vil øke i fremtiden.

Skill mapping

En av megatrendene som nevnes i boken «From job based HR to skill based HR», kalles skill mapping og handler om å utarbeide og kartlegge medarbeidernes nåværende ferdigheter og kompetanseområder for å undersøke om man kan finne synergier og «skjult kompetanse» som organisasjonen kan ha behov for.

Kompetansesøk kan brukes på en organisasjon som helhet, men også for individuelle avdelinger eller team. Ved å gjøre dette kan du se hva hver ansatt bidrar med og hva hver av virksomhetens ansatte har av styrker og svakheter.

Nudging

Å sette opp regler for hvordan man skal håndtere f.eks. pandemien, er én ting. Men la oss være ærlige: det er vel noe inni oss som liker å bryte regler? Nudging er et begrep innen atferdsvitenskap som foreslår positiv forsterkning og indirekte forslag for å påvirke atferd og beslutningstaking i grupper eller enkeltpersoner.

I stedet for å sette opp skilt som ber deg om å holde deg 1,5 meter unna kollegene dine, er det rimelig å anta at vi kommer til å innrede kontoret slik at ønsket atferd blir naturlig.

Digital sporing

Det at selskaper ønsker å følge med på sine ansatte, er kanskje ikke så veldig rart. Etter hvert som det blir flere ansatte som jobber på avstand, er det også rimelig å anta at noen arbeidsgivere vil føle et økt kontrollbehov. Antallet plattformer og verktøy for å muliggjøre dette har den siste tiden skutt i været. Programmer som Controlio (navnet sier vel alt?) Hubstaff, Interguard og StaffCop kommer kanskje snart til en arbeidsdatamaskin nær deg?

VR

Virtual Reality har vært et hett konsept i mange år, uten å virkelig ta den plassen mange hadde sett for seg. At bruken av VR og AR (augmentet reality) på arbeidsplassen vil øke i kommende årene, ser ut til å være en ganske sikker spådom. Du trenger ikke mye fantasi for å se mulighetene innen utvelgelses- og onboardingprosesser, opplæring og virtuelle møter.