Fornøyde medarbeidere er av største betydning for kommende rekrutteringsprosesser

«Det har gått fra å være arbeidsgivers marked til at bedrifter og kandidater velger hverandre.» Vi har snakket med Jenny Moberg, HR-sjef i Almega AB, om hva som driver henne i hennes rolle, de viktigste trendene innen rekruttering og hvordan pandemien har endret søkernes forventninger.

Etter å utdannet seg innen både HR- og arbeidsrett fokuserte Jenny Mobergs karriere lenge på ulike typer forhandlinger, som tvisteforhandlinger, kollektive forhandlinger og mye annet. Å jobbe med arbeidsrett i Almega var både spennende og morsomt, men etter flere år ønsket hun å legge mer energi i forholdet mellom ansatte og arbeidsgivere. Hun gikk videre til å bli HR-sjef i samme selskap.

«Medarbeiderne er selskapets viktigste ressurs, og vår virksomhet ville ikke fungere uten dem. Siden jeg har en genuin interesse for mennesker, ønsket jeg å utvikle forholdet til mine ansatte og fokusere mer på myke verdier, som i stor grad driver forretningsverdi. Det er det som er så fint med HR: du er aldri utlært, det er alltid noe nytt å lære ettersom området har et så bredt spekter», forteller Jenny.

De fem viktigste trendene innen HR og rekruttering

Som HR-sjef i en av Sveriges ledende arbeidsgiverorganisasjoner er Jenny godt posisjonert for å se hvordan det ligger an i landet når det gjelder arbeidsmarked og rekruttering. Vi spurte henne om hvilke trender hun ser i rekrutteringsmarkedet nå og i løpet av de neste årene.

En rød tråd i analysen hennes ligger i det faktum at betydningen av myke verdier ikke bare er blitt mer omtalt, men også langt mer aksepteret som noe selvfølgelig. Rekrutterere trenger ikke lenger å overbevise noen om at myke verdier fører til gode forretningsresultater – det er nå et faktum. Nedenfor følger de fem viktigtse trendene innen rekruttering som Jenny ser akkurat nå.

 1. Arbeidsgivere og arbeidstakere velger hverandre.
  «Det har lenge vært arbeidsgiverens marked, og rekrutteringen bestod av å velge mellom mange kandidater for å finne den rette. Nå som det er mangel på arbeidskraft, har trenden vært at arbeidstakere og arbeidsgivere velger hverandre i stedet.Kandidaten velger oss på en annen måte enn før. Storytelling og employer branding har også blitt viktigere: å beskrive hvem vi ersom arbeidsgivere og hva vi står for, slik at vi skiller oss ut blant mengden med andre verdier enn bare lønn og andre vilkår.»
 2. Etter pandemien: Hybridarbeid er en nøkkelfaktor
  «Etter hvert som det blir stadig viktigere å bli valgt av jobbsøkeren snarere enn omvendt, er muligheten for hybridarbeid nå en ekstremt viktig faktor – noe som knapt eksisterte før pandemien. Selvfølgelig kan ikke alle jobber tilby fjernarbeid, men for kontorarbeid er det ofte obligatorisk nå som alle etter pandemien er vant til å kunne jobbe eksternt.»
 3. Medarbeiderne – våre beste ambassadører
  «Autentisitet er også en viktig del av vår storytelling, i hvordan vi utmerker oss som arbeidsgivere. Der er våre ansatte de viktigste ambassadørene: Fornøyde medarbeidere forbedrer selskapets image, og positive medarbeidere fører til høyere omsetning og et godt omdømme på arbeidsmarkedet. Der er HR-avdelingens arbeid spesielt viktig: å sørge for at våre ambassadører har gode ting å si om oss.»
 4. Utvid kompetansebegrepet
  «Hybridarbeid, kunstig intelligens og automatisering er avhengig av at vi utvikler og utvider kompetansebegrepet. Fokus på mangfold og inkludering står sentralt, samtidig som den tilgjengelige kompetansen øker når man ikke lenger er hindret av geografisk avstand. Det handler om å utfordre gamle forestillinger i bransjen, noe som er både spennende og litt skummelt.»
 5. Sist, men ikke minst: ha det gøy på jobben!
  «Det er viktig å tørre å ha det gøy på jobben, og å oppmuntre ansatte til dette. Bare fordi du synes noe er morsomt, betyr det ikke at du ikke tar jobben seriøst eller gjør en god jobb. Tvert imot: Med engasjement kommer motivasjon og prestasjon. Som HR-sjef er min viktigste oppgave å sørge for at de ansatte trives, har de rette betingelsene for å gjøre jobben sin samtidig som de synes det er gøy. Det er da man får «vi-følelsen»: følelsen av et tett sammensveiset team som mange arbeidsgivere leter etter.»