Employee Value Proposition

Det du tilbyr dine ansatte, er viktigere enn noensinne

Det er knallhard konkurranse om de beste kandidatene i IT-bransjen. Å tiltrekke og beholde ansatte er viktigere enn noensinne. Du kan ha de mest spennende og innovative prosjektene, men uten en fastsatt Employee Value Proposition (EVP) er det stor sjanse for at kandidatene velger et annet tilbud som appellerer mer til dem. I denne guiden håper vi å hjelpe deg med å komme i gang.

Etter hvert som pandemien nå begynner å avta, kan vi med sikkerhet si at den har etterlatt seg et stort avtrykk på arbeidslivet og hva kandidatene ønsker av en arbeidsgiver – ikke minst når det gjelder fleksibilitet og balanse mellom arbeid og fritid. Selv om det gjenstår å se nøyaktig hvordan den fremtidige arbeidsplassen vil se ut, kan vi være sikre på at lite kommer til å være akkurat som før. Dette viser hvorfor det er så viktig med Employee Value Proposition.

De aller fleste selskaper har et klart bilde av hva de tilbyr sine kunder, men få har et like klart bilde av hva de tilbyr sine kandidater. Det er minst like viktig å optimalisere tilbudet til kandidatene for å fortsette å være et konkurransedyktig selskap som oppnår vekst. En effektiv metode er å definere selskapets Employee Value Proposition, EVP – det vil si lønn, fordeler, utviklingsmuligheter og det unike tilbudet arbeidsgiveren kan tilby sine ansatte.

Hvert selskap har en EVP, uavhengig av om det ligger en gjennomtenkt strategi bak og hvor godt denne er blitt kommunisert. Men det er mulig å påvirke og gjøre det til et strategisk konkurransefortrinn.

Tenk på Employee Value Proposition som et produkt 

I teknologiselskaper og oppstartsbedrifter snakker folk ofte om «product-market fit». Det vil si å utforme produkter på en måte som appellerer til og tilfredsstiller et bestemt markedssegment. Det samme gjelder rekruttering. For enkelhets skyld kan vi tenke oss at din EVP er produktet, mens markedet er segmentet av kandidater som du er relevant og attraktiv for og ønsker å sikte deg inn mot.

Identifiser drømmekandidatene

Begynn med å identifisere markedet, det vil si hva slags kandidater du har behov for og ønsker å tiltrekke deg. Hva kjennetegner dem, hva er viktig for dem og hva ønsker de seg av en potensiell arbeidsgiver? Når du har funnet ut dette, kan du starte med å utarbeide en strategi.

Se for deg en Employee Value Proposition-pyramide

Forestill deg en tredelt pyramide. På bunnen av pyramiden er det kontraktsmessige fordeler, i midten erfaringsmessige fordeler, og øverst finner du følelsesmessige fordeler:

  1. Det mest grunnleggende med et selskaps EVP er det som du kontraktsmessig tilbyr dine ansatte, for eksempel konkurransedyktig lønn og arbeidsfordeler.
  2. De erfaringsmessige fordelene handler om hvordan de ansatte utvikler seg gjennom å jobbe med deg. Som arbeidsgiver kan du bidra til utvikling både i karrieren og på et personlig nivå, ved å tilby kompetanseutvikling, læring og et stimulerende arbeidsmiljø.
  3. Med det følelsesmessige bør du fokusere på hva som gjør arbeidsplassen din unik og hvorfor kandidaten skal velge deg fremfor andre arbeidsgivere. Dette er den endelige USP-en du vil selge til kandidaten. Hva får dine ansatte til å føle at de gjør en meningsfull jobb? Hva slags misjon eller oppgave har du? Hva får dine ansatte til å trives på jobben slik at de ønsker å jobbe sammen mot et felles mål?

Til slutt bør din Employee Value Proposition kommuniseres på en klar og konsekvent måte, både internt blant alle ansatte og eksternt overfor kandidatene dine i relevante kanaler. Tenk på det som noe som ikke er statisk, men som kan utvikles og forbedres over tid.