Byggebransjens vanskeligste utfordring – og hvordan du håndterer et generasjonsskifte

Worko har jobbet med rekruttering av entreprenører, kunder og konsulentselskaper og har over flere år bygget opp vårt nettverk, vår kompetanse og database. Vi har sett på nært hold hvordan kompetansemangelen har vokst. I denne artikkelen forteller vi hva som er bransjens tøffeste utfordring, og hvordan du kan vende den til din fordel.

Mangel på kompetanse

En av de største utfordringene for bygg- og anleggssektoren er mangel på kompetanse. I løpet av få år forventes det at 50 000 personer i byggebransjen vil gå av med pensjon. Hele 80 % av medlemsbedriftene i Byggföretagen i Sverige, føler at kompetansemangelen hemmer mulighetene for vekst. Det er med andre ord ingen tvil om at bransjen står overfor en utfordrende tid.

Generasjonsskifte

Generasjonsskifte kan være en utfordrende tid for en bedrift, spesielt når det kommer til å finne nye ledere som kan ta over etter de som går av med pensjon. Det kan være vanskelig å finne noen med riktig kompetanse og erfaring til å ta over, og det kan også være vanskelig å finne noen som passer godt inn i bedriftens kultur og verdier.

Men generasjonsskiftet legger også til rette for nye muligheter. I stedet for å betrakte det som et problem at mange går av med pensjon, kan man se på dette som en anledning til å gjøre endringer. Det kan for eksempel handle om å oppdatere roller og stillingsbeskrivelser slik at hver tjeneste er koblet til nåtiden og blir mer oppdatert. Det kan også ses på som en mulighet til å belyse problemstillinger som mangfold og inkludering – problemstillinger som lenge har vært oversett. Generelt har bygg- og anleggssektoren vært på etterskudd i å tiltrekke seg både kvinner og utenlandsfødte, men det kan nå endre seg. For å takle fremtidens kompetansemangel og fylle gapet etter alle som pensjonerer seg, må bransjen sørge for å tiltrekke seg kandidater fra alle samfunnslag og få flere til å utdanne seg innen yrket. Undersøkelser viser dessuten at bedrifter som fokuserer på mangfold og inkludering, oppnår større lønnsomhet. De blir også mer attraktive som arbeidsgivere.

Dette er der rekrutteringsbyråer kan komme inn i bildet. Rekrutteringsbyråer spesialiserer seg på å finne og presentere kvalifiserte kandidater til bedrifter som trenger å fylle ledige stillinger. Ved å bruke et rekrutteringsbyrå, kan bedriften få tilgang til et større nettverk av potensielle kandidater og få hjelp til å finne noen som passer perfekt til stillingen og bedriftens kultur.

Worko hjelper deg i et generasjonsskifte

Står bedriften din overfor et stort generasjonsskifte? Ved hjelp av Workos brede nettverk og velutviklede metode for proaktiv rekruttering sikrer vi dine fremtidige kompetansebehov i bygg- og annleggssektoren og hjelper deg med å finne de riktige kandidatene til rett tid. Nysgjerrig på å vite mer? Ikke nøl med å kontakte oss!