Byggebransjens 4 største rekrutteringstrender

Et nytt arbeidsmarked fører til et nytt rekrutteringslandskap, som kommer til å bevege seg i nye retninger når vi går inn i 2022. Det vi ser for oss, er et landskap preget av høy etterspørsel etter prosjektarbeid, nye arbeidsmønstre, global rekruttering og taktisk markedsføring, noe som selskaper må tilpasse seg hvis de ønsker å tiltrekke seg bransjens dyktige ingeniører. Her er fire rekrutteringstrender i byggebransjen som vi tror vil øke i nærmeste fremtid.

 1. Økt rekruttering av midlertidige stillinger
  Selv om midlertidige stillinger ikke er en permanent løsning, er det en ansettelsesform som er blitt mer og mer utbredt de siste årene. Det handler hovedsakelig om frilansere, uavhengige byggherrer og andre ikke-permanente arbeidere. De fikk et oppsving på arbeidsmarkedet i begynnelsen av pandemien, da selskaper tørstet etter kompetanse hovedsakelig innen byggeteknikk, maskinteknikk og elektroteknikk. Etter hvert som restriksjonene lettes og stadig flere blir vaksinert, vil denne formen for sysselsetting sannsynligvis bli en del av byggefirmaenes bemanningsstrategi.
 2. Fleksible arbeidsmønstre
  I bølgene av pandemien har fleksible arbeidsmønstre gitt de ansatte større frihet under det ansvaret arbeidsplassen legger på dem, noe som førte til at de ansatte ble mer produktive når de jobbet hjemmefra. Muligheten for hjemmearbeid har til og med vist at man ofte ikke engang trenger å befinne seg på den fysiske arbeidsplassen. Dette vises blant annet i energibransjen, som byr på mer og mer kreative muligheter for å jobbe hjemmefra.
 3. Mindre fokus på lokal rekruttering
  Før pandemien rekrutterte man ut fra avstanden til kontoret. Dette er et kriterium som ikke lenger er altfor viktig. Ettersom trenden innen hybrid- og fjernarbeid fortsetter i 2022, vil de geografiske grensene for talentrekruttering sannsynligvis viskes ut fullstendig, noe som lover godt for nye byggeprosjekter som har stoppet opp på grunn av kompetansemangel i byggebransjen. Med andre ord, i 2022 vil selskaper kaste ut nettene sine bredere for å finne og tiltrekke seg tekniske talenter i og utenfor regionale og til og med nasjonale grenser.
 4. Rekruttering 3.0
  I 2022 vil nye tilnærminger til rekruttering være grønne, under navnet rekruttering 3.0, som forventes å være en kombinasjon av tradisjonelle rekrutteringsmetoder og digitale verktøy for taktisk markedsføring. Sistnevnte vil være høyst nødvendig for å håndtere det faktum at de aller største ingeniørtalentene allerede har en jobb, og ikke aktivt leter etter ny jobb. Rekruttering 3.0 gjør det mulig for bedrifter å få kontakt med passive kandidater som kan være åpne for nye muligheter.