Rapport: Byggebransjen henger etter i digitaliseringen

Ifølge en fersk rapport henger byggebransjen etter når det gjelder digitalisering. Bygg- og anleggsbransjen må derfor gjøre store investeringer i digitalisering i fremtiden, og det vil kreve særskilt kompetanse. Sørg for at du ikke faller bak bransjekollegene dine, og jobb proaktivt med rekruttering.

Byggebransjen har tradisjonelt jobbet med analoge og manuelle projekteringsmetoder, til tross for at prosjektene ofte har en høy grad av kompleksitet. Som i andre næringer kan byggebransjen ha stor nytte av å innføre mer digitale arbeidsmåter, slik at man effektiviserer og legger bedre til rette for byggeprosjektene.

En undersøkelse viser imidlertid at bare 42 prosent av byggefirmaer har vedtatt en plan for datainnsamling og analyse. Undersøkelsen ble gjennomført på vegne av Autodesk, og blant de spurte er fagfolk og representanter for byggefirmaer i elleve europeiske land.

Undersøkelsen viser også at prosjektdata inngår i 40 prosent av beslutningene i byggebransjen.

Konklusjon 

Byggebransjen står overfor omfattende digitalisering i fremtiden, og at det kommer til å bli intens kamp om talentene. Å ta igjen andre land og imøtekomme det økte behovet for bygging av infrastruktur og i byggebransjen vil kreve en stor omstilling. Dette vil føre til en sterk etterspørsel etter mer spesialiserte digitale ferdigheter i byggebransjen. Etter hvert som flere og flere krever denne typen spisskompetanse, øker konkurransen i en allerede konkurranseutsatt byggebransje. For ikke å falle etter dine bransjekolleger når det gjelder digitalisering, er det viktig å kartlegge dine fremtidige digitale kompetansebehov og jobbe proaktivt med rekruttering.

Les mer om hvordan vi i Worko jobber proaktivt med rekruttering