Hvordan begynne å bruke fleksibel arbeidstid

En av de viktigste preferansene for å få kandidater til å velge deg som arbeidsplass og bli værende.

Fleksibelt arbeid er ikke lenger bare for spillekonsulenter eller frilansere. Nå tilbyr mange tradisjonelle arbeidsgivere fleksibel arbeidstid til sine ansatte. Som arbeidsgiver kan man imidlertid være litt i tvil om man bør tilby fleksibel arbeidstid. For når alt kommer til alt, hvordan vil bedriften tjene på det?

Selv om det er sant at ansatte får mye ut av fleksibel arbeidstid, vet smarte arbeidsgivere at det også gagner dem – både fra et miljømessig synspunkt til at man får et forsprang på rekrutteringen og økt mangfold. Fordelene med fleksibelt arbeid for bedrifter kan gi bedriften din et forsprang på konkurrentene.

Hva er fleksibilitet på arbeidsplassen?

Den enkleste måten å definere fleksibilitet på arbeidsplassen på, er å se det som en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Avtalen består vanligvis av tre deler:

 1. Velge hvor de jobber fra
 2. Opprette en arbeidsplan som fungerer best for dem
 3. Planlegge arbeidsdagen sin som de vil

Som arbeidsgiver kan du tilby dine ansatte denne friheten, men å holde oversikt over alle de ansattes forskjellige arbeidsplaner kan se ut som mye arbeid for lite avkastning.

Fordelene med fleksibelt arbeid for bedrifter er imidlertid mye mer enn lykkelige ansatte. Arbeidsgivere som gir sine ansatte frihet til å jobbe med fleksibel arbeidstid, kan også bli et grønnere, mer lønnsomt og mer ettertraktet selskap som folk ønsker å jobbe for.

Vilkår for “kjernetimer”

Selv om det bare er tre enkle punkter å forholde seg til, er det ikke alltid så lett å iverksette arbeidsfleksibilitet. Sannheten er at arbeidsgivere fortsatt må innføre visse vilkår for fleksibelt arbeid, selv på de mest fleksible arbeidsplassene.

Selv om fleksible arbeidstakere kan jobbe når som helst og etter sin egen rytme, kan arbeidsgiveren kreve at de jobber bestemte kjernetimer som overlapper med andre teammedlemmer, for å sikre at alle kan inkluderes i teamets ukentlige møte eller være tilgjengelige for kunder i en bestemt tidsperiode.

Hva er fordelene med fleksibelt arbeid for arbeidsgiveren?

1. Redusere utskriftning av ansatte

Å la dine ansatte jobbe med fleksible tidsplaner kan hjelpe deg med å beholde verdifullt personale. Fleksible tidsplaner er utvilsomt en av de viktigste fordelene ansatte ønsker fra arbeidsgiverne sine. En undersøkelse fra 2018 viste at 80 % av kandidatene ville velge en jobb som tilbyr en fleksibel arbeidstid fremfor de som ikke gjorde det. Faktisk sa 30 % at de verdsetter fleksibelt arbeid over ekstra ferietid. Og 35 % sa at fleksibelt arbeid er så viktig for dem at de prioriterer det fremfor å ha en mer prestisjefylt tittel eller stilling.

Hvis det ikke er nok til å overbevise deg, husk at en studie fra 2017 kom frem til at jobbsøkere er villige til å ta opptil 8 % mindre i lønn hvis det betydde at de kunne jobbe for et selskap som tillater fleksible arbeidsplaner.

Og enda viktigere: 80 % av respondentene at de ville være mer lojale mot arbeidsgiveren sin hvis de tilbød fleksibelt arbeid, og 52 % sa at de allerede hadde forsøkt å forhandle om fleksible arbeidsordninger med sin nåværende arbeidsgiver.

Det bør du ha i bakhodet når du tenker på det økonomiske. Det gjennomsnittlige selskapets utgifter per ansettelse er ca. 40 000 kr. for rekruttering, ansettelse og opplæring av nyansatt. Å forhindre at arbeidsstyrken din forlater selskapet ved at du tilbyr fleksibel arbeidsplan, kan gi betydelige kostnadsbesparelser i det lange løp.

2. Tiltrekke seg topptalenter

Med tanke på at mange jobbsøkere er mer interessert i fleksibel arbeidstid enn andre fordeler, og at fleksibelt arbeid er like mye til fordel for selskapet som for den ansatte, er det naturlig at et tilbud om fleksibel arbeidstid kan hjelpe deg med å rekruttere flere topptalenter.

Hvis du ikke overbevises av punktene ovenfor, husk at i løpet av de siste 10 årene har 83 % av selskapene allerede begynt, eller planlegger å innføre fleksibel arbeidstid til sine ansatte.

3. Forbedre mangfoldet

Hvis du begrenser kandidatbasen til én bestemt plass (eller til og med noen få plasser), vil du få en smalere gruppe kandidater. Og hvis du er på et homogent sted, vil arbeidsstyrken din sannsynligvis være mindre mangfoldig. Selv om du betaler for omlokalisering, ber du kandidaten om å være en del av et mindre mangfoldig fellesskap, noe som kan føre til at du går glipp av en kandidat. En studie fra 2019 viste at bedrifter med ansatte fra ulik bakgrunn har bedre resultater enn homogene selskaper. Ved å skape et bredt og mangfoldig nettverk vil du få de best mulige kandidatene. Fjernarbeid vil ikke bare øke bedriftens mangfold, det vil også gi deg bedre resultater.

4. Øke produktiviteten

Å jobbe fleksibelt kan faktisk øke de ansattes produktivitet. En undersøkelse fra 2019 av arbeidstakere som jobbet hjemmefra, viste at de i gjennomsnitt jobber 1,4 dager mer per måned enn ansatte på kontoret. Dette fører til 16,8 flere arbeidsdager hvert år. I tillegg opplever kontoransatte distraksjoner på arbeidsplassen i gjennomsnitt 37 minutter per dag, sammenlignet med 27 minutter per dag for de som jobber hjemmefra.

Når du er i et fleksibelt miljø, tvinger det sjefer og ledere til å evaluere sine ansatte på det som faktisk betyr noe kontra deres tilstedeværelse på et fysisk sted. Dette legger til rette for en resultatorientert kultur som vektlegger sterk påvirkning og dermed hjelper virksomheten til å blomstre. En studie av ansatte ved U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) støtter disse observasjonene. En toårig studie viste at ansatte som fikk lov til å jobbe hjemmefra og jobbe hvor som helst, var 4,4 % mer produktive enn sine kolleger på kontoret.

5. Forbedre medarbeiderengasjement

Engasjerte medarbeidere er de som forstår hva deres rolle er og hvordan de kan bidra til selskapets suksess. En av måtene bedrifter skaper en engasjementskultur på, er å skape en arbeidsplass som styrker og respekterer ansatte.

Og du gjettet riktig: en av de beste måtene å styrke dine ansatte og vise at du respekterer dem på, er å gi rom for fleksibel arbeidstid. Når du lar folk jobbe fleksibelt, sier du at du stoler på at de får arbeidet gjort uansett hvordan, når eller hvor det skjer. Denne investeringen lønner seg på sikt. Ansatte som er engasjert i jobbene sine, har en tendens til å prestere bedre enn de som ikke er like engasjert. Engasjerte medarbeidere innebærer:

 • Færre fraværsdager 
  Iblant er en ansatt for syk til å gå på kontoret, men ikke for syk til å jobbe. Å la dem jobbe hjemmefra under slike forhold betyr at mer arbeid vil bli utført.
 • Mindre utskiftning
  Ansatte som har fleksibel arbeidstid, er mer tilbøyelige til å forbli lojale ettersom de kan balansere arbeid med fritid og familie uten å føle at de svikter den ene eller den andre parten (eller begge deler!).
 • Ta vare på erfaringen til medarbeidere som har vært der lenge
  Ansatte som har jobbet lenge, har bred kunnskap. Men de vil kanskje ikke lenger jobbe heltid eller i et tøft klima. Å tillate fleksibel arbeidstid betyr at den ansatte kan fortsette å jobbe for deg samtidig som du beholder denne viktige kompetansen.

6. Gir et kostnadseffektivt og miljøvennlig val

Fleksibel arbeidstid sparer ikke bare penger for både ansatte og arbeidsgivere. Det har også en positiv innvirkning på miljøet og bidrar til å støtte FNs bærekraftsmål. Ansatte med fleksibel arbeidstid trenger kanskje ikke å pendle til kontoret hver dag. Dermed sparer de penger på reiseutgifter, arbeidsklær og å spise lunsj ute hver dag. Arbeidsgivere sparer i sin tur penger på utgiftene sine. De kan leie et mindre kontor og bruke mindre strøm og vann.

Disse endringene fører også til lavere karbonavtrykk for både ansatte og arbeidsgivere. Fordi ansatte ikke pendler så ofte (om de pendler i det hele tatt), uansett hvordan de kommer til kontoret, vil det innebære mindre CO2-utslipp. Når arbeidsgivere leier et mindre kontor og bruker mindre vann og elektrisitet, bidrar de også til å redusere sin negative innvirkning på miljøet.

Arbeidslivet forandres

Med tanke på alle måtene Covid-19 har endret verden på, har pandemien vært et vendepunkt for fleksibelt arbeid. Ansatte har lært at fleksibel arbeidstid kan hjelpe dem med å balansere arbeid og hjemmeliv. De har funnet ut at hjemmearbeid har sine fordeler, inkludert evnen til å være produktiv. Arbeidsgivere har også lært at fjernarbeid holder virksomheten i gang under en nødsituasjon.

Når pandemien er over, er det en stor sjanse for at ansatte ikke vil ønske å gå tilbake til den «gamle måten». Trenden med fleksibelt arbeid var i full gang allerede før COVID-19, men det har blitt enda mer utbredt nå. Det betyr at jobbsøkere vil være mer interessert i å velge jobber som tilbyr fleksibel arbeidstid fremfor de som ikke gjør det.

Jobb smart, jobb fleksibelt

Fleksibel arbeidstid kommer både arbeidsgiveren og arbeidstakeren til gode på mange måter. Selv om det kan være en stor endring i måten du har jobbet på tidligere, vil innføring av fleksibel arbeidstid nå hjelpe bedrifter med å lykkes i fremtiden.