HR-sjef Anita Beslic om hvordan beholde og ta vare på dine ansatte

Consid er et av Nordens raskest voksende selskaper innen IT, forretningsutvikling og kommunikasjon. I 2021 ble mer enn 400 nye kolleger ansatt. Vekstproblemer kan være en utfordring. Hvordan holder du på ansatte i IT-bransjen, hvor det i utgangspunktet er så vanskelig å rekruttere? Anita Beslic, HR- og rekrutteringssjef i Consid, har svaret.

– Consid har en veldig lav personalomsetning, og jeg tror det er fordi vi jobber aktivt med personaltrivsel, bedriftskultur og rekruttering. Våre ansatte liker å jobbe hos Consid. Vi har meget kompetente kolleger, spennende prosjekter og mye moro sammen. Ved å vise det, tiltrekker vi oss nye ansatte som gjerne blir værende. Vi har også et stort HR-maskineri med 54 personer i vår interne HR- og rekrutteringsavdeling. Sammenligner du med lignende selskaper, har ingen selskaper så mange HR- og rekrutteringsmedarbeidere fordelt på 1300 ansatte, sier Anita.

Vil få unge til å oppdage IT-bransjen

Mangelen på teknisk kompetanse er stor og vil være en utfordring for hele bransjen i årene som kommer. Consid ønsker å gjøre sitt beste for å inspirere og motivere unge mennesker til å søke yrker innen programmering og teknologi. Anita forteller:

– Skandinavien henger for tiden etter når det gjelder teknisk ekspertise for å levere innovative og nyskapende digitale løsninger som eksporteres til andre deler av verden. For at Skandinavien skal fortsette å være en katalysator for nye digitale innovasjoner, trenger vi enda mer teknisk kompetanse. Ved å inspirere flere til å velge en teknisk karriere og hjelpe de unge som av ulike grunner trenger ekstra støtte, kan vi i Consid legge forholdene til rette for at Sverige kan være i forkant av den digitale utviklingen. Våre tiltak starter tidlig, med å inspirere unge til å bli interessert i programmering og teknologi. Vi har også bygd en bro mellom studieliv og arbeidsliv ved å tilby studentarrangementer for å sikre at teknisk interesserte studenter kommer ut i arbeid, samt vårt traineeprogram Consid Nextlevel Academy.

Å skape en sterk kultur

Consid er kåret til Sveriges beste arbeidsgiver. I tillegg til muligheten for personlig utvikling, jobber Consid strategisk med employer branding, og de blant annet arrangerer intern opplæring og teambuilding. De bryr seg om viktigheten av å skape en sterk Consid-kultur – sosiale aktiviteter og interesseklubber blir høyt verdsatt av de ansatte.

– I 2021 organiserte vi den store Consid-gallaen, og andre aktiviteter med de ansattes familier og venner, for eksempel middag, Halloween, Consid BBQ, m.m. Vi har også ansatt en helsecoach som jobber med helsen og trivselen til våre ansatte. For å holde Consid-ånden i live, har vi skapt forskjellige interesseklubber der du for eksempel kan møte andre som er interessert i fotografering, film, spill eller bøker.

Fremtiden ser lys ut og Consid vil fortsette å vokse, både i oppdrag og antall ansatte – noe som fører med seg både fordeler og utfordringer.

– Det er viktig at du får alle med på reisen, og at de føler at de er fornøyde og har mulighet til videre utvikling. Vår vekst vil inneholde flere og morsomme prosjekter, men jo flere vi blir, desto større blir kravet om at alle skal føle seg hørt og sett. Dette er noe vi i HR må følge opp kontinuerlig, avslutter Anita.