Employee experience – Bedrifter skal jobbe for ansatte og ikke omvendt

Det er ingen tvil om at arbeidskulturen har endret seg på mange nivåer det siste året. Overgangen fra et fysisk samfunn til virtuell isolasjon har rammet folks trivsel og holdninger til deres arbeid hardt. I fremtiden må arbeidsplasser derfor tilby mulighet for dypere og mer meningsfylte møter og relasjoner –ellers er det en risiko for at ansatte vil se seg om etter andre jobber for å oppnå sitt fulle potensiale. 

I kjølvannet av pandemien blir det stadig vanskeligere å finne den rette kompetansen, men å holde på de ansatte er også en stor utfordring. Allerede i 2020 kunne LinkedIn si at selskaper i fremtiden trenger å skape en arbeidskultur der ansatte føler seg hørt og sett, for å skape et tettere og mer meningsfylt arbeidsliv.

Fokuset hos de fleste bedriftene har lenge vært å sette mål og planer for virksomheten. Men med et strammere arbeidsmarked og flere dyktige medarbeidere ser det ut til at et kulturelt skifte er i gang. Et skifte der bedrifter nå må jobbe for ansatte og ikke omvendt – for å tiltrekke seg og beholde kompetanse.

Employee Experience  

Employee Experience er noe som av naturlige årsaker har fått et stort løft det siste året. Begrepet omfatter alt en ansatt observerer, føler og samhandler med på arbeidsplassen. Stadig flere bedrifter har begynt å bruke tid på dette for å få mer engasjerte og produktive medarbeidere.

Employee Experience kan være den nye HR

Etter hvert som flere bedrifter har utvidet sitt fokus på ansatte, er det behov for flere roller for å nå helt frem til de ansatte. Noen større selskaper har derfor slått sammen HR og Employee experience og kaller det nå sistnevnte.

3 tips for å tiltrekke og beholde kompetanse i din bedrift

  • Lytt og handle
    Øk tilliten din som arbeidsgiver ved å dra nytte av og reagere regelmessig på ansattes tilbakemeldinger.
  • Kartlegg reisen
    Finn ut hva som betyr mest for dine ansattes arbeidserfaring.
  • Liten fortjeneste
    Gjør de små endringene som utgjør mest forskjell for de ansatte.

Vi i Worko hjelper våre kunder med råd og coaching som gjør deg til kandidatenes neste arbeidsgiver. Ta kontakt med oss i dag!