Norge leder an mot en bærekraftig byggebransje

Verdens byer vokser dramatisk, en utvidelse som bringer med seg nye klimautfordringer. Nye bygninger bygges ved hjelp av karbonintensive materialer produsert i industriell skala. Byggeplasser bruker tunge maskiner som sluker drivstoff, og altfor mange bygninger sløser med energi. Samlet sett står byggebransjen for 39 % av verdens klimagassutslipp.

Norge leder an mot en bærekraftig byggebransje, med miljøvennlige materialer, ny teknologi, bygging med nullutslipp og smarte, energieffektive bygg. Norge gjør store fremskritt mot en bærekraftig byggebransje. Landet har velutviklede fastlandsindustrier, med tilgang til råvarer av høy kvalitet og kunnskapen som trengs for å bruke dem ansvarlig.

Oslo jobber mot en nullutslipps-policy på sine byggeplasser

En sterk offentlig sektor, som er landets største utbygger, bruker aktivt sin posisjon i markedet til å stille høye krav til utviklere, entreprenører og leverandører. Samtidig hjelper offentlige støtteordninger miljøambisiøse selskaper ved å ta på seg noen av de økonomiske risikoene forbundet med utvikling, testing og kommersialisering av teknologi med lavt karbondioksidutslipp.

Norge er også et foregangsland med bruk av kunstig intelligens (AI) og Internet of Things (IoT) for å bygge flere ressurs- og energieffektive bygg.

Her er tre områder der Norge baner vei for en bærekraftig byggebransje

1. Karbonfangst og -lagring (CCS)

Produksjon av betong og stål genererer mye CO₂. Stålproduksjon er ikke bare energikrevende, men en stor strøm av karbondioksidutslipp frigjøres også fra jern og silisium.

Karbonfangst og -lagring (CCS) på industrielle produksjonsanlegg kan være en løsning på dette problemet. Den norske regjeringen har lansert et fullskala CCS-prosjekt ved navn Longship. Langskipsprosjektet består av tre delprosjekter: to om karbonfangst (Norcem og Oslo Fortum Varme) og ett om CO₂-transport og -lagring (Northern Lights). Regjeringen har bevilget midler til Northern Lights og vil finansiere prosjektet, som ledes av Norcem, fullt ut. 

Norcem skal bygge et karbonfangstanlegg ved sementfabrikken i Brevik, som årlig vil fange opptil 400 000 tonn CO₂–utslipp. Dette tilsvarer de årlige utslippene fra rundt 200 000 fossildrevne biler. Statlig støtte til prosjektet ledet av Oslo Fortum Varme venter på finansiering fra andre kilder.

2. Miljøvennlige byggematerialer

En annen tilnærming er å redusere eller eliminere bruken av karbonintensive materialer ved bygging. Norge har omfattende skogvekst og leder an når det gjelder å erstatte stål med massivt tømmer som byggemateriale.

Moelven har bygd verdens høyeste trehus, Mjøstårnet, i Brumunddal på Østlandet. En prefabrikert bygning med 18 etasjer, treskjelettet ble bygd med en etasje per uke ved hjelp av selskapets limtre. Limtre kan måle seg med med stål når det gjelder styrke, fleksibilitet og holdbarhet.

Norsk skogindustri er blant verdens mest bærekraftige. Reglene er så strenge at nesten ingen tre kan felles uten en forpliktelse til å plante et nytt. Norske trebygninger er derfor blant de mest miljøvennlige bygningene som finnes.

Den nye Pir nord på Oslo Lufthavn Gardermoen er et annet eksempel på innovativ materialbruk. Taket er bygd av tre og store deler av den øvrige bygningen består av resirkulerte materialer, klimavennlig isolasjon og betong, der noe av sementen er erstattet med gjenvunnet avfall.

Og når betong må brukes, hvorfor ikke bruke betong som renser byluften? Joma International bruker avansert nanoteknologi til å produsere betong som bryter ned de forurensende kjemikaliene den møter. Dette fører til renere bygninger, renere byluft og mer bærekraftige byrom.

3. Utslippsfrie byggeplasser

Byggeplasser er en viktig kilde til klimagassutslipp. Oslo vokser raskt, og det anslås at en femdel av byens totale utslipp kommer fra byggeplasser. Derfor bruker Oslo kommune sin posisjon som byens største utbygger til å innføre strenge krav til entreprenører, noe som skaper et marked for fossilfrie maskiner. Dette har igjen banet vei for leverandører som NASTA og NorBetong som utvikler helelektriske gravemaskiner, helelektriske blandetromler for betongblanderbiler m.m.

Norske eiendomsutviklingsselskaper som Veidekke og NCC samler kraftig elektrisk utstyr som de kan bruke når prosjekter skal være fossilfrie. Oslo kommune har satt seg som mål å sikre at alle byggeplasser skal være helt utslippsfrie innen 2030. Det er prognoser som antyder at de vil nå dette målet allerede i 2025. Samtidig kommer delegasjoner fra hele verden for å lære om hvordan en by kan vokse samtidig som utslippene reduseres.

Måten en byggeplass forvaltes på, spiller også en viktig rolle for ressursbruk og CO2-utslipp. Undersøkelser viser at opptil 50 prosent av tiden som brukes på byggeplasser, er bortkastet. Samarbeidet mellom de ulike interessentene på stedet er ofte ineffektivt, noe som betyr at det kastes bort omfattende ressurser. Catenda har med sin skybaserte Bimsync-plattform designet en løsning som garanterer et transparent og effektivt samarbeid på byggeplasser.

Samtidig har RoMY Clima utviklet en smart løsning som gir oppvarming til byggeplasser uten bruk av forurensende generatorer.

Energieffektive bygg og energipluss-hus

Bygninger bør ikke bare bygges på en mer energieffektiv måte; Når de er i drift, må de bruke betydelig mindre energi og færre ressurser. Norge er en pioner innen nullutslippsbygg, som har null nettoforbruk av fornybar energi, og energipositive bygg, som genererer mer energi enn de bruker og gir denne energien tilbake til strømnettet.

Byggingen av det nye Nasjonalmuseet i Oslo er i ferd med å ta slutt. Når det åpner i 2021, blir det Nordens største kulturhus. Det skal varmes opp med vann fra Oslofjorden, og andre fornybare kilder.

Bølgen av nye energipositive bygg ledes i stor grad av Powerhouse-samarbeidet: et nettverk av ledende aktører i norsk byggebransje som arbeider for en bærekraftig byggebransje. Blant Powerhouses partnere kan man nevne det internasjonalt anerkjente arkitektfirmaet Snøhetta, byggegruppen Skanska, eiendomsutviklings- og forvaltningsselskapet Entra, konsulentselskapet Asplan Viak og miljøorganisasjonen ZERO.

Energieffektivisering i nybygg er ikke bare viktig i store nærings- og kulturbygg; Nye boliger må også bruke mindre ressurser. Nordic Smart House har utviklet rimelige, modulære energieffektive bygninger som kan bidra til å redusere utslippene samtidig som den voksende bybefolkningen får en bærekraftig byggebransje.

Og ingen bygning er en øy: Hvordan bygninger er utformet i forhold til andre bygninger, infrastruktur og tilstøtende rom, er viktige ting som avgjør om en bygning er bærekraftig. Spacemaker AI hjelper eiendomsutviklere og arkitekter med å jobbe sammen for å skape smarte og bærekraftige byrom.

Last ned Worko sin gratis e-Guide 2023.