Hvordan arbeidsmarkedet vil påvirkes av et tredje år med pandemi

2022 blir det tredje året verden lever med pandemi. Om de to første årene handlet om krisehåndtering og tilpasning, kan vi nå ta et skritt tilbake og se endringene fra et bredere perspektiv. Spørsmålet nå er om vi virkelig ønsker å gå tilbake til slik det var før, eller om vi for alltid har endret måten vi oppfatter arbeidsplassen på.

Her er tre trender vi tror vil dominere innen HR i 2022

  1. Fjernarbeid fortsetter – frivillig
    Under pandemien har mange, enten de har ønsket det eller ikke, måttet teste hjemmekontoret. Selv om det er ulemper med dette, har mange også sett fordelene: for eksempel å kunne sitte hvor man vil, ha ansvar under frihet og å jobbe uten at sjefen henger over skulderen din. Selv om vi forhåpentligvis kan vende tilbake til en mer normal hverdag i 2022, må HR-arbeidet gjøre det mulig for de ansatte å velge hvor de skal sitte.
  2. Inkludering er nøkkelen i et hektisk arbeidsmarked
    Etter to år med et relativt rolig arbeidsmarked begynner behovet for nyansatte nå å komme tilbake igjen. Plutselig er det nesten flere jobbannonser enn jobbsøkere, noe som fører til at de åpenbare talentene raskt forsvinner markedet. Nå må de som rekrutterer virkelig begynne å ta hensyn til mangfold, fordi det fortsatt finnes mange folk med riktig erfaring og egenskaper der ute – hvis man bare kan se forbi ytre egenskaper og sine egne fordommer. Personer med ulik bakgrunn, alder, kjønn eller funksjonshemming må også ønskes velkommen inn i miksen. I HR-bransjen har man alle muligheter til å ta ansvar og gjøre verden til et bedre sted!
  3. De ansatte kommer først, ikke selskapet
    Begrepet Human Resources viser hva som er det viktigste aspektet ved jobben: menneskene. Andre sjefer kan gjøre det til sitt kall å sette selskapets beste først. Når hjemmekontor dominerer og grensene mellom arbeid og privatliv er delvis utvisket, må HR også følge sine ansatte. Å sikre at det er støtte for ting som skjer utenfor selve arbeidsplassen, for eksempel psykisk helse, økonomi eller familieliv, er en positiv verdi som virker fordelaktig inn på arbeidsprestasjonene. Det gjør også arbeidsplassen mer attraktiv for potensielle nye kandidater. Win win!