Slik endret rekrutteringen og arbeidsmarkedet seg i 2021

Talent acquisition vil se annerledes ut i fremtiden, uansett hvilken bransje man ser på. Etter pandemien står vi overfor en ny æra innen rekruttering, men hvordan vil dette egentlig prege måten vi tiltrekker oss nye ansatte? Svaret er enkelt: digitalisering, digitalisering og digitalisering.  

På grunn av Covid-19 har tradisjonelle ansettelsesprosesser sett flere utfordringer enn noensinne. Nå kan vi imidlertid konkludere med at flere store endringer er på vei – både i hvordan bedrifter ansetter nye og i hvilken kompetanse de er ute etter.

I nesten alle bransjer har digitaliseringen blitt akselerert av pandemien. Dette faktum har tvunget selskaper i alle størrelser til å ruste opp, og i mange tilfeller tilrettelegge sine digitale planer. Ifølge en Sage-rapport har 24 % av bedriftene begynt å bruke kunstig intelligens til rekrutteringen, og 56 % av rekrutteringslederne planlegger å ta i bruk kunstig intelligens som en del av rekrutteringsfilosofien de neste 12 månedene.

Måten vi rekrutterer på, vil utvilsomt fortsette å endre seg dramatisk det kommende året. Her er fire nye trender innen kandidatdrevet rekruttering vi forventer i 2021 og videre.

1. Digitale verktøy som består

Nå som fjernarbeid er blitt standard, kan bedriftene utvide sine kandidatbaser uten geografiske begrensninger. For å navigere i det større utvalget av kandidater, må man integrere teknologiske løsninger som automatisering og AI.

Fordelene er økt kvalitet på rekrutteringen, tidsbesparelser og forbedringer i alle faser av rekrutteringen før og etter ansettelse. Best av alt: bedriftene kan oppnå alle disse fordelene uten å gå på kompromiss med den menneskelige kontakten som fortsatt vil være av største betydning for en god rekrutteringsprosess.

2. Omdefinere hvilke kompetanseområder som er viktige i den nye virkeligheten

Covid-19 har også tvunget selskaper til å revurdere kjernefunksjoner, kulturer og hvilke kvaliteter og kompetanser som virkelig gjør en ansatt vellykket i dagens arbeidsverden. Med disse egenskapene i tankene kan rekrutterere bruke digitale ansettelsesverktøy som virtuelle intervjuer for å få en bedre følelse rundt en kandidat.

Vellykkede kandidater i 2021 vil være sterke kommunikatorer, være teknisk kunnskapsrike og ha en fleksibel og tilpasningsdyktig tilnærming til jobben sin. Rekrutterere som leter etter disse egenskapene, vil ha positiv innvirkning på de ansattes resultater og ytelse på lang sikt. 

3. Bli digital, men ikke slutt å være personlig

Bruker man kunstig intelligens som rekrutteringsverktøy, frykter man kanskje at overdreven bruk av teknologiske løsninger gjør at man som arbeidsgiver oppfattes som upersonlig. Men faktisk er det helt motsatt. Hvis du for eksempel bruker roboter til bestemte repetitive oppgaver, kan du avlaste andre ansatte, frigjøre tid og gjøre dem mer tilgjengelige for andre oppgaver.

En effektiv ansettelsesprosess bør involvere mennesker i begge ender. Automatisering kan imidlertid utfylle arbeidet ved å filtrere gjennom data raskt, transparent og uten feil. På denne måten frigjøres tiden til rekruttereren slik at de kan fokusere på de viktigste aspektene ved rekrutteringsprosessen, for eksempel å skape personlig kontakt med kandidatene.

4. Eliminering av skjevheter i rekruttering

Hvis du baserer deg på førsteinntrykket når du bedømmer hvor egnet en kandidat er til en rolle, kan det bety at du danner deg en oppfatning som ikke samsvarer med kandidatens faktiske kompetanse og egenskaper.

AI-baserte verktøy kan bidra til å eliminere skjevheter gjennom data, objektivitet og forutsigbare modeller. Verktøyet OutMatchs er et eksempel der automatisering bidrar til å skape jevnest mulige vilkår for alle søkere. De gjør det mulig for beslutningstakere å gjennomføre det samme videointervjuet, med de samme spørsmålene, til hver kandidat.

Oppsummert

Digitale rekrutteringsverktøy, som digitale evalueringer og videointervjuer, bør ikke anses som kortsiktige trender som har oppstått på grunn av pandemien, men snarere som langsiktige ansettelsesstrategier. Bedrifter som innfører disse strategiene, verktøyene og tilnærmingene, vil oppnå store fordeler i forhold til konkurrentene.