Rekruttering på et tøft kandidatmarked – hvordan bør jeg tenke?

Kandidatmarkedet er mer konkurransepreget enn noensinne. Krigen om talentene blir hardere og selskapene kjemper for å lokke til seg kvalifiserte kandidater. Arbeidsmarkedet har endret seg, og makten som tidligere lå hos selskapene, finner vi i dag i kravene som kandidatene stiller. En god lønn og et fint kontor er fortsatt viktig, men ikke lenger nok til å fange interessen hos arbeidssøkere som i dag har flere valgmuligheter enn noen gang tidligere.

Hva skyldes dette?

Pandemien fikk oss til å omvurdere prioriteringene våre, og ønsket om en bedre ”work life balance” har aldri vært mer påtagelig. Personlige verdier og preferanser veier i dag mye tyngre, og for mange er det en dealbreaker hvis en potensiell arbeidsgiver ikke innfrir disse.

Samtidig er kandidatene i dag mye mer bevisste på sin egen verdi, og derfor har de råd til å være kresne – det gjelder først og fremst personer med en ettertraktet spisskompetanse. Du som arbeidsgiver må derfor bli mer kreativ hvis du vil lokke til deg og beholde de beste talentene.

Hvordan skal jeg tiltrekke meg topptalentene i dag?

Hva du tilbyr dine ansatte, er viktigere enn noensinne. Ditt såkalte Employee Value Proposition (EVP) er nøkkelen – det unike tilbudet du som arbeidsgiver kan tilby kandidatene dine og den verdien du skaper for dem. Her følger noen tips som kan hjelpe deg i gang.

Se EVP som et produkt:

I tech- og oppstartsbedrifter snakker man ofte om product-market fit – det vil si at man utformer produkter på en måte som tiltaler og tilfredsstiller et spesifikt markedssegment. Det samme gjelder for rekruttering. For enkelhets skyld kan vi tenke oss at din EVP er produktet, mens markedet er det segmentet av kandidater som du er relevant og attraktiv for og vil sikte deg inn mot.

Identifiser drømmekandidatene: 

Begynn med å identifisere markedet, altså hvilken type kandidater du har behov for og vil tiltrekke deg. Hva er det som kjennetegner dem, hva er viktig for dem, og hva krever de av en potensiell arbeidsgiver? Når du har funnet ut dette, kan du begynne å utarbeide en strategi.  

Visualiser en EVP-pyramide:

Tenk deg en pyramide med tre deler. Lengste nede på pyramiden ligger de kontraktuelle fordelene, i midten de opplevelsesmessige fordelene og øverst de emosjonelle fordelene:

  • Kontraktuelle fordeler: Det du på papiret tilbyr dine medarbeidere, blant annet lønn og goder. Disse er viktige og må være konkurransedyktige, men det er ikke lenger det som får en drømmekandidat til å tippe over og begynne å jobbe hos dere.
  • Opplevelsesmessige fordeler: Dette handler om opplevelsen av å jobbe hos deg. Som arbeidsgiver kan du bidra med et stimulerende arbeidsmiljø og utvikling både i karrieren og på et personlig plan. For de aller fleste kandidater er opplevelsen av en viss grad av autonomi og kontroll, samt nettopp utvikling, ekstremt viktig.
  • Emosjonelle fordeler: Her ligger fokus på det som gjør din arbeidsplass unik, og hvorfor kandidatene skal velge deg fremfor andre arbeidsgivere. Dette er den endelige USP-en – og kanskje den viktigste på dagens marked – som du vil selge inn til kandidaten. Hva er det som gir medarbeiderne dine følelsen av mening? Hva slags visjon eller oppdrag har du, og hva er det som gjør at medarbeiderne dine føler at de jobber mot samme mål? Dette er også – for de fleste – den aller viktigste faktoren for engasjerte medarbeidere på lengre sikt.
  • Til slutt bør din EVP formidles på en tydelig og konsekvent måte, både internt blant alle medarbeidere og eksternt for dine kandidater i relevante kanaler. Ikke se på det som noe statisk – se på det som noe som utvikles og forfines med tiden. 

Vi i Worko hjelper våre kunder med rådgivning og coaching for å heve rekrutteringen. Ta kontakt med oss i dag for å bli den neste arbeidsgiveren for nettopp dine drømmekandidater!