Rekruttering innen bygg – vi hjelper deg med å finne den riktige kompetansen

Konkurransen om de dyktigste kandidatene innen bygg og anlegg har økt i takt med aktiviteten innen byggebransjen. På tvers av Norge forbedres infrastrukturen, og byggeprosjekter blir støtt og stadig satt i gang. Kandidatene blir samtidig bevisste på hvilke muligheter de har på markedet. De forstår sin verdi og stiller derfor krav til arbeidsgiver og ansettelsesform. Rekruttering innen bygg og anlegg må derfor gjenspeile dette. Sammen med Worko får du tilgang på hvordan kandidatene tenker – vi fungerer nemlig som en tredjepart mellom deg og kandidaten. 

Dette må du vite om bygg- og anleggsbransjen 

Flere og flere trenger flinke spesialister innen eiendom, bygg og anlegg. Rekruttering innen denne bransjen kan være utfordrende, fordi kandidatene er passivt arbeidssøkende. Dette betyr at de kun skifter jobb hvis de får tilbudt noe bedre. Faktisk kan 85 % av dem tenke seg en ny jobb, så lenge de får bedre vilkår. De leter etter en ny stilling mens de allerede har en, som innebærer at du må tiltrekke dem til din arbeidsplass. Vi vet hvordan bransjen fungerer, og hvordan kandidatene søker på nye stillinger. Våre metoder i Worko er spesielt tilpasset dette, og vi sørger for å lage en god plan sammen med deg for en effektiv rekrutteringsprosess.   

Vår tilnærming til rekruttering sikrer suksess 

Når du jobber sammen med oss, er vår tilnærming basert på strategisk kompetansetilførsel. Denne tilnærmingen innebærer at du bør rekruttere kontinuerlig og en årlig basis, framfor kun ved behov. Du må være proaktiv i din rekruttering av kompetanse innen bygg og anlegg. Hvis du legger vekk ideen om at rekruttering skal være stykkevis, og heller anser rekruttering som en bestandig praksis, kan du plukke opp de beste kandidatene når de er tilgjengelige. Du følger lettere tendensen på markedet og kan lettere rekruttere når behovet for nye kolleger melder seg. Hvis du først starter rekrutteringsprosessen når du får behov for en ny medarbeider, risikerer du å bruke lang tid på å finne noen, eller forhaste deg. Du kan lett feilrekruttere, som ikke bare en bortkastet tid, det er også veldig kostbart. 

Les mer om hvordan vi jobber i vår rekrutteringsblogg. Her kan du lære mer om hvordan denne tilnærmingen utspiller seg i praksis. 

Rekruttering i samarbeid med oss 

Når du samarbeider med oss om rekruttering innen bygg- og anleggsbransjen, tilbyr vi ekspertise og rådgivning. Vi i Worko er eksperter på å finne den spesialisten du trenger til din virksomhet, uansett om det er en elektriker eller byggeleder. Derfor er vi avhengig av å ha en jevn og hyppig dialog sammen med deg, slik at vi kan bli kjent med din bedrift og dine behov. Dette gjør det lettere for deg å forklare hvilken kompetanse du leter etter, slik at vi har bedre forutsetninger for å skaffe deg hva du trenger. 

Vårt mål er alltid å finne en lagspiller som ikke bare har de riktige kompetansene, men som også passer inn på din arbeidsplass. Vi tar i bruk vårt store nettverk av potensielle kandidater og leter etter den perfekte nye medarbeideren. Enten tar vi utgangspunkt i en bestemt målgruppe eller bestemte ferdigheter – og vår rekruttering er alltid landsdekkende. Uansett om vi rekrutterer i Oslo eller Bergen, leter vi etter den beste kandidaten i hele landet. Det er jo ikke sikkert at den riktige for deg befinner seg der du er. 

Les hvordan vi jobber med rekruttering innen IT og teknologi.

Slik fungerer rekrutteringsprosessen sammen med Worko 

Rekruttering sammen med oss i Worko foregår trinnvis. Et samarbeid med oss skal være velfungerende og derfor prioriterer vi å bruke tid på både planlegging i forkant, gjennomføring av selve rekrutteringen og vurdering i etterkant. Vi begynner med å kartlegge dine behov gjennom en workshop. I tråd med dette fastsetter vi en ideell kandidat eller en målgruppe, som vi gjerne vil peke oss inn mot. Worko har siden 2011 utnyttet vårt stadig voksende nettverk av spesialister i bygg- og anleggsbransjen for finne de riktige kandidatene – og det er intet unntak sammen med deg.

Når vi har funnet gode kandidater, tar vi kontakt med disse på dine vegne. Vi følger alltid opp med dem for å opprettholde interessen. De vet at deres kompetanser er etterspurt og vi bruker derfor mye tid på informere dem om hva din arbeidsplass kan, som andre virksomheter ikke kan. Det er kun de aller beste kandidatene vi anbefaler deg å innkalle til intervjuet. Selve intervjuet utfører du selv sammen med dine medarbeidere, men vi er alltid tilgjengelige ved behov. Vi rådgir og følger opp etter intervjuene er gjennomført. Vi er til stede langs hele rekrutteringsprosessen, fordi vi er investert i å finne den best kvalifiserte nye medarbeideren til deg. 

Vi er din støttespiller i rekruttering innen bygg

Vi støtter deg i hele rekrutteringsprosessen og har jobber alltid med dine interesser i bakhodet. Vi opererer som en mellommann mellom deg og kandidaten, som betyr at vi besitter verdifull informasjon som du ikke har tilgang på. Dette er avgjørende for en sømløs rekrutteringsprosess, fordi det forteller oss om hva du må kunne tilby for å framstå som en attraktiv arbeidsplass for kandidaten. Vår ambisjon er selvsagt at rekrutteringsprosessen skal være velfungerende fra kartlegging til ansettelse. Vi mener at en proaktiv rekruttering og en trinnvis rekrutteringsprosess er veien å gå. 

Vi rekrutterer den riktige kompetansen innen bygg og anlegg 

Bygg- og anleggsbransjen er en stor bransje og mange spesialiserte felt. Det er derfor stor etterspørsel etter forskjellige kompetanser. Vi i Worko hjelper deg med å finne den spesialisten du trenger i din virksomhet. Nedenfor får du en oversikt over noen av kompetansene vi rekrutterer for deg: 

  • Anleggsleder
  • Byggingeniør 
  • Prosjektleder 
  • Arkitekt 
  • Geotekniker 
  • Oppdragsleder 
  • Konstruktør 
  • Miljøteknikker 
  • Arbeidsleder
  • Prosjekteringsleder

Det er selvfølgelig mange flere roller i bransjen, som vi også hjelper deg med å rekruttere. Vi hjelper deg i Oslo, Bergen, Trondheim eller hvor du enn befinner deg i Norge. Worko er til stede der ditt behov er, og vi gjør alltid vårt ytterste for å besvare dette. Ta kontakt med oss i kontaktskjemaet nederst på siden og fortell oss hvilken kompetanse du leter etter. 

Worko skreddersyr, rekrutterer og kvalifiserer etter dine behov 

Rekruttering av dyktige kolleger er avgjørende for din bedrift. Dine medarbeidere bidrar til å holde virksomheten kjørende og ikke minst voksende. Du trenger dyktige mennesker med kompetanser innen bygg og anlegg for å konkurrere med andre firmaer i bransjen, både nasjonalt og internasjonalt. Sammen med oss får du tilgang på vårt store nettverk av potensielle kandidater, ekspertise og rådgivning, samt skreddersydde løsninger. Stol på oss og la oss hjelpe deg med ditt rekrutteringsbehov.

Kontakt oss i dag.