Rekruttering – hva er du nødt til å vite? 

I Worko er vi engasjerte omkring rekruttering, der vår ambisjon alltid er å rekruttere de best kvalifiserte kandidatene til våre kunder. Vi mener at rekruttering er avgjørende for vekst i virksomheten, fordi dyktige kolleger er nøkkelen til suksess. Rekruttering er likevel et vagt begrep for mange, og derfor introduserer vi deg for alt du trenger å vite om rekruttering. Les videre for å lære mer om hvilke trinn du bør gå gjennom i en solid rekrutteringsprosess.   

Hva betyr rekruttering?

Først og fremst, hva er rekruttering? Jo, rekruttering er prosessen i å tiltrekke og ansette kandidater med den riktige kompetansen. Det er en målrettet innsats for å finne akkurat den personen som passer inn på arbeidsplassen, og som tilbyr de ferdighetene og kompetansene bedriften mangler. 

Hva er forskjellen på rekruttering og bemanning? 

Rekruttering munner ofte ut i en fast ansettelse. Det er en langsiktig innsats, fordi man leter etter en person som besvarer et behov i virksomheten. Bemanning er derimot ofte kortsiktig, der bedrifter engasjerer bemanningsbyråer for å ansette personer i en begrenset periode. Vi anser bemanning som et samlebegrep for prosessen i å ansette nye medarbeidere sammen med et bemanningsbyrå. 

Vår tilnærming til rekruttering 

Våre kunder kontakter oss når de trenger ekspertise innen rekruttering. Rekruttering er tidkrevende, så vi kommer inn i bildet når du selv ikke har tid til å finne nye medarbeidere på egen hånd. Vi hjelper deg med å kartlegge ditt behov og etablere en strategi for rekruttering av passive kandidater. 

Rekruttering av passive kandidater 

Vi hjelper deg gjennom vår velfungerende prosedyre for å finne og kontakte passive kandidater. Disse har ofte høy kompetanse og lang erfaring fra arbeidslivet, som betyr at de er veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet. Ofte har de allerede en jobb som de trives i, men hvis de får det riktige tilbudet, vil de sannsynligvis vurdere tilbudet ditt. Det er vanskeligere å tiltrekke denne målgruppen sammenliknet med kandidater som aktivt søker jobb, og av den grunn har vi i Worko spesialisert oss på å rekruttere denne målgruppen. 

Strategisk rekruttering 

Vi kommer dessuten med innspill til strategi, der vi sitter på avgjørende informasjon. Vi har tilgang på opplysninger som en tredjepart, mellom arbeidsgiver og -taker, et nettverk av kandidater og strategisk innsikt i bransjen. Som ditt rekrutteringsbyrå, betyr dette at vi skreddersyr, kvalifiserer og rekrutterer på dine vegne. 

Tips til rekruttering 

Rekruttering er utfordrende, det er det ingen vei utenom. Men det er ligger mange muligheter og mye potensial i disse utfordringene. Det er derfor rekruttering er spennende, og hvorfor du kan realisere målsettingene dine gjennom en velutprøvd og solid rekrutteringsprosess. 

Nedenfor får du noen tips til hvordan du skal orientere deg til potensielle kandidater i rekrutteringsprosessen. Når du samarbeider med oss, hjelper vi deg selvsagt med å definere og kartlegge dine behov – og vi støtter deg langs hele forløpet. Det er likevel fint å gjøre deg noen tanker selv om hva din rolle er i rekrutteringen. 

Visualiser din ideelle kandidat 

Det er viktig at du har et tydelig bilde av hvilken kandidat du leter etter. Dette betyr at du må kunne definere hvilke kompetanser eller egenskaper du mangler. Hvorfor har du behov for disse, og hvordan skal du anskaffe disse? Du må kartlegge dine behov og sette klare forventninger til kandidaten. Vi i Worko hjelper deg gjerne med dette.

Definer hva som skal til for å lykkes som kandidat 

Relatert til å definere kompetansene du leter etter, må du ordlegge og formidle det til kandidatene. Poenget er at kandidaten skal kunne forestille seg selv i stillingen. Dette innebærer å definere hvilke egenskaper du ønsker av kandidaten, samt hvilke forutsetninger som kreves for å lykkes i stillingen. 

Ha en plan for intervjuet 

Når du inviterer en kandidat til intervju, bør du ha en klar plan for hvordan du skal gjennomføre intervjuet. Lag en agenda med punktlister over hva du vil dekke i løpet av intervjuet. Dette kan være spørsmål du ønsker å stille kandidatene, men også en huskeliste for hva du må nevne om stillingen. Sørg for at det er gode rammer for intervjuet, dette er grunnlaget for suksess. 

Vær treffsikker i ditt valg 

Ta et objektivt valg av kandidaten ut fra kompetansene person har, og hvordan den takler jobbintervjuet og eventuelle andre tester. Vi ønsker at du skal velge personen ut fra kvalifikasjoner, egenskaper og ferdigheter.

Sørg for god onboarding etter du har valgt kandidat og personen har akseptert tilbudet ditt. Det er avgjørende å legge et godt kunnskapsgrunnlag i starten, slik at din nye kollega kan sømløst tilpasse seg arbeidsoppgavene, sine kolleger og sin nye hverdag. 

Få gode tips til rekrutteringen, og les om erfaringer fra vårt arbeid som rekrutteringsbyrå i vår rekrutteringsblogg. 

Nøkkel til suksess ligger i rekrutteringsprosessen 

En grundig rekrutteringsprosess er avgjørende for å finne den personen du leter etter. Vår rekrutteringsprosess er kjennetegnet av å være grundig og preget av prosedyrer som vi tilpasser ditt behov. Derutover er vår tilnærming til rekruttering proaktiv, strategisk og datadrevet. Dette betyr at rekruttering bør være en kontinuerlig praksis og en del av din forretningsmodell, framfor stykkevis. Hold ett godt intervju på en måned, framfor å haste deg gjennom flere jobbintervjuer under tidspress. Vi holder samtidig kontakt med passive kandidater løpende og innsamler opplysninger om hvordan kandidaten opplever deg som arbeidsplass. Slik data lar deg planlegge strategisk og forbedre deg som arbeidsgiver.   

Employer branding

Rekruttering er en investering i egen virksomhet. Med dette mener vi at rekruttering ikke kun handler om å finne dyktige kandidater, det er også en øvelse i markedsføring. For å tiltrekke de riktige kandidatene, må du posisjonere deg selv som en attraktiv arbeidsgiver. 

Når vi hjelper deg med rekruttering, er en stor del av dette å spre ditt rykte. På fagspråket omtaler man ditt rykte som arbeidsgiver som «employer brand». Innenfor rekruttering snakker man om «employer branding», som er prosessen i å vedlikeholde og styrke inntrykket av din bedrift som en attraktiv arbeidsplass. Vi ønsker å fortelle potensielle kandidater hvorfor din arbeidsplass er et bra sted å jobbe, hvilke fordeler og goder du tilbyr, og hvordan en typisk arbeidsdag ser ut hos deg. 

Kompetansen innen IT og bygg er høyt etterspurt 

Det handler nemlig ikke lenger kun om å kjøpe arbeidskraften man er avhengig av, man må selge arbeidsplassen til arbeidstakerne. Arbeidstakerne har mer makt og større mulighet for å stille krav til arbeidsgiveren, framfor å kun akseptere det den blir tilbudt. Dette er særlig tilfellet når man rekrutterer innen IT og teknologi, samt bygg- og anleggsbransjen. I begge bransjer er det hard konkurranse om kompetansen – og kandidatene vet at deres kompetanser er høyt etterspurt. I Worko er vi eksperter på å rekruttere spesialister til IT og bygg, så du kan stole på oss for å utarbeide strategier for å tiltrekke spesialistene du har behov for.

Samarbeid med et rekrutteringsbyrå med ekspertise 

Det er viktig at du utnytter situasjonen godt. Gå dedikert og orientert mot det rette kandidatmarkedet, og utnytt nettverket ditt for å finne de aller beste kandidatene. Det er derimot ikke alltid like lett å gjøre på egen hånd. Samarbeid derfor med et rekrutteringsbyrå, som gir deg en verktøykasse å bruke for å sikre en effektiv og smidig rekrutteringsprosess. 

I Worko har vi spisskompetanse på rekruttering, og særlig innenfor IT- og byggebransjen. Vi har store nettverk av potensielle kandidater fra begge bransjen, samt et bransjenettverk blant de største aktørene innen IT og bygg. Slik rekrutterer vi de kandidatene som besvarer dine behov.