Rekruttere Prosjektledere

Jeg hjelper deg med å rekruttere din neste prosjektleder til rett tid.
Snakk med Didrik

Worko hjelper med rekruttering av prosjektleder for entreprenører, kunder og konsulentselskaper – samme tittel, men forskjellige oppgaver. Det er en utfordring å rekruttere prosjektledere, men hvis man er ett skritt foran, er det mulig å knytte den rette kompetansen til seg når behovet oppstår. 

Prosjektledere i bygg og anlegg har det overordnede ansvaret for byggeprosjekter og sørger for at kvaliteten holder mål og at budsjettet overholdes. De må være gode og resultatorienterte ledere som kan motivere sine ansatte og drive prosjektene i mål. De har mye kundekontakt, noe som krever lydhørhet og kommunikative ferdigheter. Prosjektleder håndterer også kontakten med myndigheter og entreprenører.

Rekruttering av en dyktig prosjektleder er ofte avgjørende for at prosjektet skal bli vellykket. Imidlertid kan det ofte være en utfordring å rekruttere dyktige prosjektledere, da ulike prosjekter krever ulike profiler og de fleste prosjektledere allerede er i jobb.

Derfor jobber vi i Worko langsiktig når vi rekrutterer prosjektledere. Siden vi er i kontakt med et stort antall prosjektledere hver uke, sørger vi for å finne ut når de er ferdige med sitt nåværende prosjekt, og hvorvidt de er interessert i å skifte jobb senere. Det gir oss en unik innsikt i potensielle kandidater og bevegelsen på markedet som ingen andre kan matche.Siden alle våre kunder som vil rekruttere prosjektledere jobber proaktivt med rekruttering, bygger vi opp en stadig voksende bank av kvalifiserte kandidater som kundene kan velge mellom. Det betyr at de kan koordinere ansettelsen med prosjektstart. 

3 tips for å rekruttere prosjektledere

  1. Jobb proaktivt med rekruttering 
    I dag er det viktig å rekruttere proaktivt, ut fra det behovet du vet vil oppstå. Tidligere kunne byggefirmaer starte rekrutteringen når behovet oppsto, og kandidatene takket ofte ja til jobbtilbudet. Dette er vanskeligere i dag, hvor konkurransen om kompetanse har økt betydelig. Proaktiv rekruttering skaper betydelig bedre forhold enn hvis man er ute i siste øyeblikk. 
  2. Se på det årlige kompetansebehovet for prosjektledere
    Hvor langt inn i fremtiden bør du planlegge å være proaktiv når du skal rekruttere prosjektledere i bygg og anlegg? Vi i Worko anbefaler at du ser minst ett år frem i tid. Vær strategisk og ta hensyn til prosjekter, leveranser og eventuelle endringer innen bedriften, avdelingen eller forretningsområdet. På denne måten kan vi finne ut hvordan det generelle behovet vil se ut, og vi kan sikre at selskapet får en jevn strøm av gode kandidater gjennom hele året.
  3. Hold jevnlig kontakt med kandidatene
    En forutsetning for å rekruttere proaktivt er å sikre at det allerede er klare kandidater som kan begynne å jobbe når behovet oppstår. Dette sikrer vi ved å ha kontinuerlig kontakt med en rekke kandidater. Når vi er i kontakt med dem, kartlegger vi også tilgjengeligheten deres. En potensiell kandidat kan være midt i et prosjekt, eller har nylig skiftet jobb, og er kanskje ikke interessert i å bytte arbeidsplass akkurat nå. Derimot kan det være aktuelt når prosjektet er ferdig, eller når kandidaten har jobbet et par år på den nye arbeidsplassen. Vi i Worko har oversikt over når interessante kandidater kan vurdere å bytte jobb – enten det er et par måneder eller et par år frem i tid.

Worko er allerede i kontakt med en rekke prosjektledere som kan vurdere å bytte jobb nå, og de som kan vurdere det i fremtiden. Vi i Worko vet når kandidatene kan tenke seg å bytte jobb, enten det er nå, om et par måneder eller et par år fremover. Se hvordan Worko jobber strategisk med rekruttering i bygg og anlegg.