Rekruttere Konstruktør

Jeg hjelper deg med å rekruttere din neste konstruktør!
Snakk med Atle

Den største utfordringen når du rekrutterer en konstruktør, er å tilpasse bedriftens behov etter kandidatenes tilgjengelighet. De fleste konstruktører ønsker å fullføre prosjektene sine før de starter på et nytt. Les hvordan du rekrutterer en konstruktør her.

Konstruktører kan være aktive innenfor strøm og VVS, hvor de utarbeider oppsett og koblingsskjemaer for ledninger. Konstruktøren er en nøkkelperson i prosessen – helt fra spesifikasjon til tegning og ferdig produkt.

De samarbeider med arkitekter og ingeniører for å fastsette prosjektkrav, lage tidsplaner og tekniske spesifikasjoner. De beregner også mengden materialer og utstyr som trengs for en installasjon.

En god konstruktør har omfattende kunnskap innenfor sitt fagfelt og kjenner alt fra eldre til de mest moderne systemene. De har god forståelse for en rekke produksjons- og transmisjonssystemer og inngående kunnskap om sikkerhetsforskrifter, byggeforskrifter og helsestandarder.

Det er utfordrende å komme i kontakt med erfarne konstruktører som er interessert i å bytte arbeidsgiver, da de fleste allerede jobber med prosjekter som først avsluttes lenger frem i tid. Worko har rekruttert bygningsingeniører til noen av Nordens største byggeselskaper.

Les om rekruttering av arbeidsledere.

For å lykkes har vi tilpasset oss dagens rekrutteringsklima. Vi ligger ett skritt foran tradisjonell rekruttering, da vi kun bruker proaktive metoder for å levere de riktige kandidatene. Vi støtter bedrifter i det strategiske arbeidet med å tilpasse ressursene og rekrutteringen etter deres vekstplan.

3 tips for å rekruttere konstruktør

  1. Jobb proaktivt med rekruttering 
    I dag er det viktig å rekruttere proaktivt, ut fra det behovet du vet vil oppstå. Tidligere kunne byggefirmaer starte rekrutteringen når behovet oppsto, og kandidatene takket ofte ja til jobbtilbudet. Dette er vanskeligere i dag, hvor konkurransen om kompetanse har økt betydelig. Proaktiv rekruttering skaper betydelig bedre forhold enn hvis man er ute i siste øyeblikk. 
  2. Se på det årlige kompetansebehovet for konstruktører
    Hvor langt inn i fremtiden bør du planlegge å være proaktiv nok i rekrutteringen av Konstruktører i bygg og anlegg? Vi i Worko anbefaler at du ser minst ett år frem i tid. Vær strategisk og ta hensyn til prosjekter, leveranser og eventuelle endringer innen bedriften, avdelingen eller forretningsområdet. På denne måten kan vi finne ut hvordan det generelle behovet vil se ut, og vi kan sikre at selskapet får en jevn strøm av gode kandidater gjennom hele året.
  3. Hold jevnlig kontakt med kandidatene
    En forutsetning for å rekruttere proaktivt er å sikre at det allerede er klare kandidater som kan begynne å jobbe når behovet oppstår. Dette sikrer vi ved å ha kontinuerlig kontakt med en rekke kandidater. Når vi er i kontakt med dem, kartlegger vi også tilgjengeligheten deres. En potensiell kandidat kan være midt i et prosjekt, eller har nylig skiftet jobb, og er kanskje ikke interessert i å bytte arbeidsplass akkurat nå. Derimot kan det være aktuelt når prosjektet er ferdig, eller når kandidaten har jobbet et par år på den nye arbeidsplassen. Vi i Worko har oversikt over når interessante kandidater kan vurdere å bytte jobb – enten det er et par måneder eller et par år frem i tid.

Worko er allerede i kontakt med en rekke konstruktør som kan vurdere å bytte jobb nå, og de som kan vurdere det i fremtiden. Vi i Worko vet når kandidatene kan tenke seg å bytte jobb, enten det er nå, om et par måneder eller et par år fremover. Se hvordan Worko jobber strategisk med rekruttering i bygg og anlegg.