Rekruttere innen IT og teknologi

Konkurransen om kandidatene innen IT og teknologi øker i takt med digitaliseringen. Dette medfører at kandidatene blir mer og mer bevisste på hvilke muligheter som finnes, de forstår sin verdi og stiller andre krav til sine arbeidsgivere og ansettelsesformer. De er imidlertid “passivt” arbeidssøkende og kan tenke seg å bytte arbeidsplass – men bare hvis de finner noe bedre.

Vi jobber med roller innen utvikling, arkitektur, infrastruktur, prosjektledelse, krav og test

Innen IT/Teknologi er det så hard konkurranse om kompetansen at det ikke finnes noen aktivt arbeidssøkende kandidater – de sitter allerede med ansettelser og oppdrag. 

innen IT på arbeidsmarkedet kan derimot tenke seg å gå videre i karrieren dersom de finner noe som er bedre.

82%

Nye metoder for å oppnå fremgang

Når våre kunder møter de nye utfordringene, stilles det krav til andre metoder, prosesser og en fornyet tenkemåte. Det gjelder å være proaktiv og betrakte rekruttering på årsbasis i stedet for stykkevis. Kandidater bytter bare jobb når timingen er riktig. Derfor jobber våre mest fremgangsrike kunder med rekruttering kontinuerlig og fortløpende. 

Tilstrømningen av kandidater skal være tilpasset årets totale rekrutteringsbehov. Har dere hatt en tilstrømning av riktige kandidater de siste tre månedene som møter deres samlede rekrutteringsbehov for dette året? Vi hjelper våre kunder med å skape forutsetningene som kreves for å oppnå fremgang.

Vi jobber med produktselskaper, IT-avdelinger og konsulentfirmaer.

Vi jobber unikt og rolletilpasset med hvert oppdrag.

Slik vi hjuplet andre

I 2018 bestemte West Code seg for å investere i vekst

Da dialogen ble innledet, hadde West Code samarbeidet med andre aktører. Da West Code og Worko kom i kontakt med hverandre, hadde West Code tidligere jobbet med andre aktører i rekrutteringsbransjen. Kandidatene som tidligere ble levert av andre aktører i bransjen, hadde imidlertid ikke riktig kompetansenivå. Da Worko ble ansatt, ble det tatt en ny… Read more

Bouvet samarbeider med Worko for å nå de skarpeste kandidatene

Etterspørselen etter kompetanse innen IT er stor – samtidig som de beste talentene vanligvis allerede er i gode og trygge jobber. IT-konsulentselskapet Bouvet samarbeider med Worko for å tiltrekke seg de beste kandidatene ved hjelp av proaktiv rekruttering. Les vår suksesshistorie sammen her. – IT-kompetanse er en arbeidskraft som er svært attraktiv, og vi konkurrerer… Read more

Økt bygging, men mangel på kompetanse

Rambøll og deres byggavdeling fikk stadige henvendelser fra kunder, men manglet den nødvendige kompetansen. I perioden mellom 2015 og frem til i dag har det vært et sterkt marked for teknologikonsulenter. Det var stor etterspørsel etter bygg- og anleggstjenester fra private og offentlige kunder ettersom boliger, næringseiendommer og industrier måtte bygges i høyt tempo for… Read more