Worko er ditt bemanningsbyrå i Trondheim innen IT 

Skal du sette i gang med rekruttering av IT-kompetanse i Trondheim eller Trøndelag? Hos Worko hjelper vi deg med å effektivisere rekrutteringen, slik at det lønner seg å sette av tid og penger til det. Vi anser rekruttering som en langsiktig investering og samarbeidet med oss omfatter både rutinemessige prosedyrer og individuelle tiltak. Behovet for IT-spesialister øker i Trondheim, og vi kjenner byen og bransjen godt – la oss hjelpe deg. 

Vi er eksperter på rekruttering av IT-kompetanse 

Du trenger spesialiserte medarbeidere til å besvare ditt behov for kompetanse innen IT og teknologi. Vi tilbyr spesialiserte tjenester for rekruttering av disse menneskene. Vi i Worko er nemlig eksperter på å hente inn den kompetansen du trenger, basert på prosedyrer og individuelle vurderinger av ditt trønderske foretak. 

I samarbeid med oss hjelper vi deg med i alle fasene av rekrutteringsprosessen. Vi kartlegger ditt behov og hvilke kandidater som kan fylle dette behovet. Vårt nettverk er stort og det vokser kontinuerlig, og vi benytter oss av denne ressursen for å finne den riktige kandidaten til stillingen. Vi rådgir og hjelper deg ved å kvalifisere kandidaten, forberede til intervju og diskutere med deg i etterkant av samtalen. Vår tilstedeværelse gjennom hele rekrutteringsprosessen signaliserer hvor investert vi er i din bedrift. Med dyktige medarbeidere på laget, kan du lettere skalere virksomheten din og dermed øke sjansene for å lykkes. Rekruttering er dermed en langsiktig investering i din egen bedrift. 

Vær proaktiv når du rekrutterer innen IT i Trondheim

Du må jobbe proaktivt med rekruttering for at det skal være verdt investeringen. Dette betyr å rekruttere nye medarbeidere kontinuerlig, i stedet for stykkevis og ved behov. Hvis du hele tiden tar temperaturen på arbeidsmarkedet og opprettholder relasjoner her, kan du lettere rekruttere de dyktigste personene. Dette krever lokal kjennskap til situasjonen i Trondheim, noe vi i Worko heldigvis har. Hvis du ikke er proaktiv i din rekruttering, risikerer du å feilrekruttere og bruke tid og penger på en investering som ikke lønner seg. Derfor mener vi i Worko at strategisk kompetansetilførsel er gull verdt. 

Ditt rekrutteringsbyrå i Trondheim

Det kan være utfordrende å rekruttere IT-spesialister i Trondheim i forhold til Oslo eller Bergen. Trondheim er en mindre by, men det er mange fordeler ved å rekruttere her også. Vi i Worko ser mange muligheter her og anser forskjellene mellom eksempelvis Oslo og Trondheim som en mulighet til å prøve nye metoder i rekrutteringen. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har sin hovedcampus her og det er derfor stort potensial i å rekruttere nyutdannede med spesiell kompetanse innen IT. De er som regel svært motiverte og gode tilskudd til en arbeidsplass. Se listen nedenfor over alle de ulike kompetansene vi hjelper deg med å rekruttere i Trondheim: 

Strategisk og skreddersydd rekruttering innenfor IT og teknologi 

Det er høy konkurranse om de dyktigste IT-spesialistene i Trondheim. Det er derfor viktig at du har en solid rekrutteringsprosess på plass – og det kan vi tilby deg. Vi legger en strategisk plan for hvordan du skal jobbe for å rekruttere din nye kollega, i tillegg til å skreddersy innsatsen etter bedriftens forutsetninger. Vi jobber kompetansebasert fordi vi vil finne kandidaten med akkurat den kompetansen du leter etter. 

Utover dette har vi utarbeidet en prosedyre for hvordan vi skal angripe rekrutteringen sammen. Vi støtter deg under hele rekrutteringsprosessen og sørger for at du henger med i prosessen. 

  • Workshop

Workshop Prosessen begynner alltid med en workshop, der vi kartlegger dine behov. Vi gjennomfører en analyse av bedriften for å skape de beste forutsetningene for rekrutteringen.

  • Kartlegging 

Deretter kartlegger vi målgruppen og definerer den ideelle kandidaten. Hvilke egenskaper og ferdigheter må hen ha? Har utdanningsbakgrunn og relevant erfaring betydning? Her tar vi bruk av vårt nettverk av potensielle kandidater, fordi vi ønsker å være der jobbsøkere er. 

  • Finne, kontakte og videreføre 

Jobbsøkere innen IT og teknologi leter ofte passivt etter en ny jobb, som innebærer at de kun forlater sin nåværende stilling for et bedre tilbud. Etterspørselen etter deres kompetanse er høy og de vet derfor at de kan stille krav til arbeidsgiver. Det er derfor viktig å ha kontinuerlig kontakt med kandidatene og formidle tydelig hva som er spesielt med din arbeidsplass. Vi ønsker å gjøre det attraktivt å jobbe sammen med deg. 

Vi leter dessuten etter kandidater i hele Norge. Det er ikke sikkert at den beste kandidaten er i Trondheim, og vi ønsker naturligvis å rekruttere den aller beste. Vi benytter oss av våre store nettverk i både Oslo og Bergen

  • Kvalifisere kandidater 

Det er kun de beste kandidatene som kommer til intervju, og vi sørger for å kun videresende disse til deg. 

  • Avtale og gjennomføre intervjuer 

Vi hjelper deg med å avtale intervjuer, som du og dine medarbeidere gjennomfører. Vi er likevel alltid tilgjengelige for råd og støtte. 

  • Rådgivning og oppfølgning 

Etter intervjuene er overstått rådgir og veileder vi dere til å velge den best kvalifiserte kandidaten. Her legger vi inn støtet for å sikre den aller beste IT-spesialisten. 

Rekruttering går hånd i hånd med din suksess 

Vi i Worko legger stor innsats i vår rekruttering innen IT og teknologi, fordi vi mener at kompetente kolleger er nøkkelen til et suksessfullt firma. Du trenger dyktige mennesker med den nødvendige kunnskapen for å kunne konkurrere i Trondheim, nasjonalt eller globalt. I samarbeid med oss i Worko får du tilgang på en verktøykasse bestående av gode prosedyrer og skreddersydde løsninger. Vi samarbeider tett med deg og prioriterer god kommunikasjon slik at forventningene til hverandre samsvarer. Vi tilbyr deg et stort nettverk av potensielle kandidater innen IT-bransjen, samt en proaktiv rekrutteringstjeneste, slik at vi sammen kan finne din nye kollega. 

Stol på vår ekspertise og la oss hjelpe deg med ditt rekrutteringsbehov. 

Har du spørsmål til IT-rekruttering i Trondheim og Trøndelag, så ta gjerne kontakt med oss i dag. Vi snakker gjerne med deg om ditt rekrutteringsbehov. 

Du kan også utfylle kontaktskjemaet nedenfor, hvis du heller ønsker at vi skal kontakte deg.