Proaktiv IT-rekruttering

Konkurransen om IT-talente har økt kraftigt siste årene – høye digitaliseringsbudsjetter for få utdanningsplasser og moderne IT løsninger hos techselskap og industribedrifter som ligger i forkant globalt har skapat en perfekt storm innen for IT-bransjen. De mest eftertraktene kandidatene er passive, vet egen markedsverdi og utfordringene som finnes i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og i resten av Norge.

Rekrutterende sjefer savner tilgjengelige kandidater når behovet oppstår, ogkandidatene blir frustrerte av generiske jobbtilbud når de ikke er tilgjengelige. Det oppstår et matchingsproblem som innebærer stress for både de rekrutterendesjefene og de ettertraktede passive kandidatene. Risikoen er stor – forsinkede prosjekter, lavere inntekter og en høy, uutholdelig arbeidsbelastning for medarbeiderne.

Slipp stresset med IT-rekruttering – bli proaktiv og jobb strategisk 

Flere bedrifter forsøker fortsatt å løse utfordringene sine koblet til rekruttering av systemutviklere, arkitekter, data engineers, dev-ops eller IT-sikkerhet reaktivt og kortsiktig. Dataene I vår plattform viser tudelig at ved kontakt med 100 kandidater innen IT, er 4,1 tilgjengelige I innestående måned – passive kandidater er ikke alltid tilgjengelige. Våre kunder ser veridien i å jobbe langsiktig og proaktivt for å ha riktige kandidater tilgjengelige når behovet oppstår – dette fører til at du kan ansette flere og bedre kandidater, samt minimerer stresset hos rekrutterende sjefer.

Rekrutter raskere – etabler en pipeline av kandidater 

Passive kandidater innenfor IT-bransjer er ikke uinteresserte i nye muligheter, men tilgjengeligheten deres er avgjørendefør når de kommer til å bytte jobb. Derfor kommuniserer vi med titusentalls kandidater innenfor IT-bransjen hver måned, og samler data på når kandidater avslutter prosjektene sine og blir klare for å utforske nye muligheter. Vi hjelper IT-avdelinger, IT-konsulentselskaper og programvareselskap å etablere en pipeline av kandidater ved å kombinere enplattform for passive kandidater, data-driftsmodus, automatiserte re-engagement og riktig budskap tilpasset hver enkelt oppdragsgiver. Dette gjør at du enkelt kan kommunisere kontinuerlig med ettertraktede systemutviklere, IT-arkitekter, prosjektledere, BI-spesialister og tilsvarende roller – ansett bedre kandidater ved å nå ut med ditt unike employer-brans til din prioriterte målgruppe og bli top-of-mind hos kandidatene du ønsker å ansette i dag og i morgen.